Nudna Matematyka

Konkurs organizowany dla uczniów klas 4-7 szkół podstawowych (od 2018r od 4-8), wszystkich klas gimnazjalnych oraz pierwszej klasy szkół ponadgimnazjalnych.

 

XXVI NUDNA MATEMATYKA (2017)

Terminy półfinałów XXVI

ZADANIA

Klasa IV SP

Klasa V SP

Klasa VI SP

Klasa VII SP

Klasa II GIMNAZJUM

Klasa III GIMNAZJUM

Klasa I LO

 

Poprzednie edycje: