Klub „Spinor”

Klub „Spinor”

Klub „Spinor” zrzesza szczególnie uzdolnioną młodzież szkół ponadpodstawowych z różnych grup tematycznych działających w pracowni. Spotkania klubu odbywają się raz w tygodniu.
Głównym celem spotkań klubu jest dzielenie się doświadczeniami, wiedzą własną, indywidualnymi odkryciami i przemyśleniami związanymi z własną pracą badawczą uczestników.

Tematyka spotkań jest zależna od zapotrzebowań indywidualnych członków klubu, z uwzględnieniem tematyki konkursowej:

 

Członkowie klubu biorą udział we wszystkich w/w konkursach.
Przedłużeniem spotkań uczestników klubu są kilkunastodniowe letnie i zimowe obozy matematyczne.

Dorota Kolany