XXXVII Ogólnopolski Sejmik Matematyków

Zapraszamy młodzież do udziału w kolejnej, 37-tej edycji Ogólnopolskiego Sejmiku Matematyków.