SZERMIERKA


 

 

SZPADA

 


Gry i zabawy z elementami szermierki 1 (zajęcia stałe) 

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Weronika Janicka – kontakt weronika.janicka@pm.katowice.pl

Zajęcia skierowane dla dziewcząt i chłopców; nauczanie podstaw szermierczych poprzez gry i zabawy. 

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 4 do 6 lat (roczniki 2016 – 2018) – jeśli kandydat jest w innym wieku (lub w grupie nie ma wolnych miejsc) to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy. 


Gry i zabawy z elementami szermierki 2 (zajęcia stałe) 

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Jan Wenglarczyk – kontakt jan.wenglarczyk@pm.katowice.pl  

Zajęcia skierowane dla dziewcząt i chłopców; nauczanie podstaw szermierczych poprzez gry i zabawy. 

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 4 do 6 lat (roczniki 2016 – 2018) – jeśli kandydat jest w innym wieku (lub w grupie nie ma wolnych miejsc) to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy. 


Szpada grupa poczatkująca – przygotowanie techniczno-taktyczne 1 (zajęcia stałe) 

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Justyna Szewczyk – kontakt justyna.szewczyk@pm.katowice.pl  

Zajęcia skierowane dla dziewcząt ; nauczanie i doskonalenie szermierczych podstaw techniczno-taktycznych w walce na szpady 

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 7 do 13 lat (roczniki 2009 – 2015– jeśli kandydat jest w innym wieku (lub w grupie nie ma wolnych miejsc) to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy. 


Szpada grupa początkująca przygotowanie techniczne 2 (zajęcia stałe) 

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Jan Wenglarczyk – kontakt jan.wenglarczyk@pm.katowice.pl  

Zajęcia skierowane dla dziewcząt ; nauczanie i doskonalenie szermierczych podstaw technicznych i techniczno-taktycznych w walce na szpady 

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 7 do 13 lat (roczniki 2009 – 2015) – jeśli kandydat jest w innym wieku (lub w grupie nie ma wolnych miejsc) to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy. 


Szpada grupa początkująca – przygotowanie techniczne 1 (zajęcia stałe) 

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Justyna Szewczyk – kontakt justyna.szewczyk@pm.katowice.pl  

Zajęcia skierowane dla dziewcząt; nauczanie i doskonalenie szermierczych podstaw technicznych i techniczno-taktycznych w walce na szpady. 

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 7 do 13 lat (roczniki 2009 – 2015) – jeśli kandydat jest w innym wieku (lub w grupie nie ma wolnych miejsc) to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy. 


Szpada grupa początkująca – przygotowanie techniczno-taktyczne 2 (zajęcia stałe) 

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Weronika Janicka – kontakt weronika.janicka@pm.katowice.pl

Zajęcia skierowane dla dziewcząt; nauczanie i doskonalenie szermierczych podstaw techniczno-taktycznych w walce na szpady. 

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 7 do 13 lat (roczniki 2009 – 2015) – jeśli kandydat jest w innym wieku (lub w grupie nie ma wolnych miejsc) to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy. 


Szpada zaawansowana 1 (zajęcia stałe) 

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Justyna Szewczyk – kontakt justyna.szewczyk@pm.katowice.pl  

zajęcia skierowane dla osób posiadających podstawy techniczne; doskonalenie techniki oraz nauczanie i doskonalenie umiejętności techniczno-taktycznych i taktycznych w walce na szpady 

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 10 do 25 lat (roczniki 1997 – 2012) – jeśli kandydat jest w innym wieku (lub w grupie nie ma wolnych miejsc) to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy. 


Szpada zaawansowana 2 (zajęcia stałe) 

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Jan Wenglarczyk – kontakt jan.wenglarczyk@pm.katowice.pl  

Zajęcia skierowane dla osób posiadających podstawy techniczne; doskonalenie techniki oraz nauczanie i doskonalenie umiejętności techniczno-taktycznych i taktycznych w walce na szpady. 

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 10 do 25 lat (roczniki 1997 – 2012) – jeśli kandydat jest w innym wieku (lub w grupie nie ma wolnych miejsc) to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy. 


Szpada-przygotowanie motoryczne (zajęcia stałe) 

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Weronika Janicka – kontakt weronika.janicka@pm.katowice.pl

zajęcia ukierunkowanego i specjalnego przygotowania motorycznego szpadzistek 

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 10 do 25 lat (roczniki 1997 – 2012) – jeśli kandydat jest w innym wieku (lub w grupie nie ma wolnych miejsc) to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy. 


Szpada grupa mistrzowska (zajęcia stałe) 

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Jan Wenglarczyk – kontakt jan.wenglarczyk@pm.katowice.pl  

Zajęcia skierowane dla dziewcząt startujących w turniejach lokalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych posiadających umiejętności techniczne, techniczno-taktyczne i taktyczne. 

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 13 do 25 lat (roczniki 1997 – 2009) – jeśli kandydat jest w innym wieku (lub w grupie nie ma wolnych miejsc) to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy. 


informacja o wolnych miejscach i zapisy na zajęcia:


 

 

SZABLA

 


Szabla początkująca 2 (zajęcia stałe) 

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Ryszard Czaja – kontakt ryszard.czaja@pm.katowice.pl  

Zajęcia skierowane dla chłopców; nauczanie i doskonalenie szermierczych podstaw technicznych i techniczno-taktycznych w walce na szable. 

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 7 do 16 lat (roczniki 2006 – 2015) – jeśli kandydat jest w innym wieku (lub w grupie nie ma wolnych miejsc) to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy. 


Szabla początkująca 1 (zajęcia stałe) 

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Marcin Wystel – kontakt marcin.wystel@pm.katowice.pl  

Zajęcia skierowane dla chłopców; nauczanie i doskonalenie szermierczych podstaw technicznych i techniczno-taktycznych w walce na szable. 

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 7 do 16 lat (roczniki 2006 – 2015) – jeśli kandydat jest w innym wieku (lub w grupie nie ma wolnych miejsc) to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy. 


Szabla średniozaawansowana 3 (zajęcia stałe) 

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Marcin Wystel – kontakt marcin.wystel@pm.katowice.pl  

Zajęcia skierowane dla osób posiadających podstawy techniczne; doskonalenie techniki oraz nauczanie i doskonalenie umiejętności techniczno-taktycznych i taktycznych w walce na szable 

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 9 do 16 lat (roczniki 2006 – 2013) – jeśli kandydat jest w innym wieku (lub w grupie nie ma wolnych miejsc) to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy. 


Szabla średniozaawansowana 1 (zajęcia stałe) 

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Ryszard Czaja – kontakt ryszard.czaja@pm.katowice.pl  

Zajęcia skierowane dla osób posiadających podstawy techniczne: doskonalenie techniki oraz nauczanie i doskonalenie umiejętności techniczno-taktycznych i taktycznych w walce szablowej. 

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 9 do 16 lat (roczniki 2006 – 2013) – jeśli kandydat jest w innym wieku (lub w grupie nie ma wolnych miejsc) to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy. 


Szabla średniozaawansowana 2 (zajęcia stałe) 

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Marcin Wystel – kontakt marcin.wystel@pm.katowice.pl  

Zajęcia skierowane dla osób posiadających podstawy techniczne; doskonalenie techniki oraz nauczanie i doskonalenie umiejętności techniczno-taktycznych i taktycznych w walce na szable 

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 9 do 16 lat (roczniki 2006 – 2013) – jeśli kandydat jest w innym wieku (lub w grupie nie ma wolnych miejsc) to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy. 


Szabla mistrzowska (zajęcia stałe) 

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Ryszard Czaja – kontakt ryszard.czaja@pm.katowice.pl  

Zajęcia skierowane dla osób startujących w turniejach lokalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych posiadających umiejętności techniczne, techniczno-taktyczne i taktyczne. 

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 14 do 19 lat (roczniki 2003 – 2008) – jeśli kandydat jest w innym wieku (lub w grupie nie ma wolnych miejsc) to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy. 


Szabla zaawansowana 1 (zajęcia stałe) 

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Marcin Wystel – kontakt marcin.wystel@pm.katowice.pl  

Zajęcia skierowane dla osób posiadających zaawansowane umiejętności techniczne; doskonalenie techniki oraz nauczanie i doskonalenie umiejętności techniczno-taktycznych i taktycznych w walce szablowej. 

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 10 do 16 lat (roczniki 2006 – 2012) – jeśli kandydat jest w innym wieku (lub w grupie nie ma wolnych miejsc) to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy. 


Szabla zaawansowana 2 (zajęcia stałe) 

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Ryszard Czaja – kontakt ryszard.czaja@pm.katowice.pl  

Zajęcia skierowane dla osób posiadających zaawansowane umiejętności techniczne; doskonalenie techniki oraz nauczanie i doskonalenie umiejętności techniczno-taktycznych i taktycznych w walce szablowej. 

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 14 do 24 lat (roczniki 1998 – 2008) – jeśli kandydat jest w innym wieku (lub w grupie nie ma wolnych miejsc) to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy. 


Informacja o wolnych miejscach i zapisy na zajęcia: