Rodzaje zajęć

W rekrutacji na rok szkolnym 2018/19 wolne miejsca zostały już tylko na wybrane zajęcia. Info tutaj


Rodzaje zajęć w Pracowni Fizyki

Zajęcia stałe

 1. Nazwa grupy: Fizyka dla klas 7 SP

Zajęcia dla uczniów zainteresowanych fizyką, pragnących poszerzyć swoje wiadomości i umiejętności. W programie m.in. samodzielne eksperymentowanie i wspólne rozwiązywanie problemów badawczych.

Planowany termin zajęć: środa 17:00 – 18:30

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 13 do 14 lat (roczniki 2004 – 2005)

 1. Fizyka dla klas 8 SP i 3 gimnazjum

Zajęcia dla uczniów zainteresowanych fizyką, pragnących poszerzyć swoje wiadomości i umiejętności. W programie m.in. samodzielne wykonywanie doświadczeń i wspólne rozwiązywanie zadań rachunkowych i problemowych.

Planowany termin zajęć: wtorek 17:15-18:45

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 14 do 15 lat (roczniki 2003 – 2004)

 1. Fizyka dla klas III gimnazjum i 8 SP – przygotowanie do konkursów

Zajęcia dla uczniów zainteresowanych fizyką, pragnących poszerzyć swoje wiadomości i umiejętności. W programie m.in. samodzielne wykonywanie doświadczeń i wspólne rozwiązywanie zadań rachunkowych i problemowych.przygotowanie do konkursów fizycznych

Planowany termin zajęć: poniedziałek 17:00-18:30

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 14 do 16 lat (roczniki 2002 – 2003)

 1. Grupa Twórcza Quark – Grupa skupia młodzież – pasjonatów fizyki, niesie pomoc w osiąganiu sukcesów w konkursach przedmiotowych, olimpiadach, turniejach fizycznych oraz pomoc w rozwijaniu zainteresowań,przygotowuje do prac badawczych do Międzynarodowej Konferencji Młodych Naukowców ICYS.

Planowany termin zajęć: czwartek 14:30 – 17:35

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 15 do 20 lat (roczniki 1998 – 2003)

 1. Klub Młodego Odkrywcy – KMO AtoMy – Zajęcia Klubu Młodego Odkrywcy prowadzone są w pracowniach: fizyki i chemii. Uczestnicy samodzielnie eksperymentują rozwijając swoją ciekawość poznawczą i myślenie naukowe. W programie zajęć przewidziane są również zajęcia w plenerze, spotkania z innymi

Planowany termin zajęć: wtorek 16:00 – 18:30

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 9 do 12 lat (roczniki 2006 – 2009)

 1. Laboratorium fizyczne

Warsztaty w pracowni fizyki Pałacu Młodzieży oraz w laboratoriach Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego – samodzielnie planowane i przeprowadzane eksperymenty fizyczne, opracowanie wyników pomiarów wraz z obliczaniem niepewności pomiarowych – zajęcia dla uczniów liceum i technikum.

Planowany termin zajęć: wtorek 15:30-17:00

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 16 do 19 lat (roczniki 1999 – 2002)

 1. Przygotowanie do matury z fizyki

Zajęcia przygotowujące do matury z fizyki dla klas II i III liceum lub III i IV technikum. Celem zajęć jest opanowanie materiału z zakresu podstawy programowej z fizyki, rozwiązywanie zadań maturalnych oraz zapoznanie z doświadczeniami wymaganymi na egzaminie

Planowany termin zajęć: piątek 15:30 – 17:50

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 16 do 19 lat (roczniki 1999 – 2002)

 1. Repetytorium – egzamin gimnazjalny

Zajęcia interdyscyplinarne polegające na gruntownym powtórzeniu oraz usystematyzowaniu wiedzy z nauk matematyczno-przyrodniczych, tj. biologii, chemii, fizyki, geografii; rozwiązywanie różnych zadań problemowych, w tym przykładowych zadań egzaminacyjnych;

Planowany termin zajęć: wtorek 15:30-17:00

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 15 do 16 lat (roczniki 2002 – 2003)

 1. Rofi – robotyka i fizyka 1 i 2

Zajęcia dla uczniów zainteresowanych fizyką i robotyką,prowadzone są w pracowniach: fizyki i informatyki. Uczestnicy samodzielnie wykonują eksperymenty z fizyki w oparciu o karty pracy oraz programują roboty LEGO MINDSTORMS.

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 13 do 16 lat (roczniki 2002- 2005)

Planowany termin zajęć: środa 15:00-17:15

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 10 do 14 lat (roczniki 2004- 2008)

Planowany termin zajęć: środa 17:30 – 19:00


Zajęcia okresowe – dla stałych grup szkolnych zgłoszonych przed rozpoczęciem roku szkolnego

 1. Nauka dla ciekawskich

Zajęcia interdyscyplinarne prowadzone w pracowniach biologii, chemii, fizyki i matematyki. Próba holistycznego spojrzenia na przyrodę i jej elementy: wodę, powietrze, glebę, rośliny i zwierzęta oraz na wzajemne powiązania w przyrodzie

Planowany termin zajęć: środa 14.30-16.50

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 12 do 14 lat (roczniki 2004 – 2006)


Zajęcia okazjonalne tylko dla grup przedszkolnych i szkolnych zgłoszonych przed rozpoczęciem roku szkolnego

 1. Badacz Przyrody – pokazy 1 i 2

Pokazy eksperymentów z aktywnym udziałem dzieci. W programie zajęć znajdują się spektakularne eksperymenty fizyczne i chemiczne jak również proste doświadczenia naukowe do powtórzenia w domu.

Planowany termin zajęć: piątek 9:00 – 10:30 oraz piątek 11:00 – 12:30

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 5 do 8 lat (roczniki 2010 – 2013)

 1. Badacz Przyrody – warsztaty 1 i 2

Warsztaty fizyczno- chemiczne dla najmłodszych. Uczestnicy samodzielnie wykonują eksperymenty naukowe na podstawie otrzymanej instrukcji. Tematyka zajęć nawiązuje do zjawisk przyrodniczych znanych dzieciom z życia codziennego.

Planowany termin zajęć: poniedziałek 9:00 – 10:30 oraz poniedziałek 11:00 – 12:30

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 8 do 10 lat (roczniki 2008 – 2010)

 1. Badacz Przyrody – warsztaty 3 i 4

warsztaty fizyka z robotyką dla klas 4-6 szkół podstawowych . Uczestnicy samodzielnie wykonują doświadczenia na podstawie otrzymanej instrukcji oraz programują roboty LEGO MINDSTORMS

Planowany termin zajęć: wtorek 10:00 – 11:45 i 12:00 – 13:45

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 11 do 14 lat (roczniki 2004 – 2007)