WŁADZE


Skład Zarządu MKS „Pałac Młodzieży” Katowice

Grażyna Adamek – Prezes
Marek Jabczyk – Wiceprezes
Mirosława Gruszka – Sekretarz
Ryszard Czaja – Członek Zarządu
Natalia Markowska – Członek Zarządu
Kornaga Błażej – Członek Zarządu
Aleksandra Pawełczyk – Członek Zarządu

Skład Komisji Rewizyjnej:
Robert Taraszkiewicz – Przewodniczący
Agnieszka Sitkiewicz – członek
Paweł Didkowski – członek

Adres do korespondencji:  prezes.mkspm.kato@gmail.com