Informacje podstawowe

Zapraszamy do udziału w Akcji Lato 2020, którą prowadzimy od 6 lipca do 14 sierpnia 2020 roku.

Warunkiem udziału w zajęciach jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego (o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń), a także dostarczenie oświadczenia o stanie zdrowia.

Wszystkie informacje dotyczące warunków bezpieczeństwa dostępne są tutaj i będą aktualne również w trakcie Akcji Lato:

http://pm.katowice.pl/powrot/

Jeśli po powrocie do działalności stacjonarnej złożono już oświadczenia – zachowuje ono ważność na czas trwania Akcji Lato. Również w trakcie Akcji Lato będzie obowiązywała zasada, że wystarczy złożyć oświadczenie raz – przy pierwszym zajęciach.

Oferta poszczególnych Pracowni na czas Akcji Lato jest dostępna tutaj:

Pracownia biologii i geografii

Pracownia chemii i fizyki

Pracownia edukacji kulturalnej

Pracownia form przestrzennych

Pracownia gimnastyki i judo

Pracownia komunikacji społecznej

Pracownia lingwistyczna

Pracownia matematyki i informatyki

Pracownia pływania

Pracownia sportu i rekreacji

Pracownia sztuk plastycznych

Pracownia tańca

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty!

Nauczyciele Pałacu Młodzieży