ŚPIEW

Oferta zajęć na rok szkolny 2023/2024


DABING

 

Zajęcia wokalno-taneczne dla najmłodszych

MINIATURKI 

nauczyciel prowadzący: mgr  ALICJA ŁAWRYWIANIEC

Zabawy muzyczno–rytmiczne opierające się na różnych formach aktywności, takich jak: śpiew, zabawy taneczne, gra na instrumentach perkusyjnych, improwizacje ruchowe, logorytmika.

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 3 do 5 lat (roczniki 2016 – 2018)


Zajęcia wokalne

STUDIO PIOSENKI ROZRYWKOWEJ

nauczyciel prowadzący: mgr  MICHAŁ GUCMA

Przygotowanie uczestników do koncertów i konkursów wokalnych.

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 14 do 25 lat (roczniki 1998 – 2009)


PIOSENKA ESTRADOWA

nauczyciel prowadzący: mgr  MAŁGORZATA PANEK

Zajęcia dla dzieci, kochających śpiew i wspólne muzykowanie. Zawierają w sobie elementy śpiewu solo i w zespole, naukę poprawnej emisji głosu i interpretacji piosenek, a także pracę z mikrofonem oraz przygotowanie do występów scenicznych.

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 8 do 13 lat (roczniki 2008 – 2013)

ŚPIEWAJ I GRAJ Z UKULELE

nauczyciel prowadzący: mgr  MAŁGORZATA PANEK

Zajęcia wokalne z nauką gry na ukulele. Przeznaczone są zarówno dla osób początkujących w grze, jak i bardziej zaawansowanych. Kształcą poprawną emisję głosu, muzykalność, poczucie rytmu, umiejętność gry solo lub w zespole.

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 11 do 25 lat (roczniki 1996 – 2010)

MUZYKANCI

nauczyciel prowadzący: mgr  MAŁGORZATA PANEK

Zajęcia wokalno-umuzykalniające w duchu metody Carla Orffa – nauka poprzez śpiew, słowo, ruch, grę na instrumentach i plastykę, a także elementy języków obcych. Zajęcia mają na celu pogłębianie wrażliwości muzycznej i artystycznej, kształcenie muzykalności i rozwijanie naturalnych predyspozycji dziecka i jego kreatywności poprzez naukę i zabawę.

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 5 do 6 lat (roczniki 2015 – 2016)

nauczyciel prowadzący: mgr  MAŁGORZATA PANEK


Zespoły wokalne

KOLOROWE NUTKI

nauczyciel prowadzący: mgr  Martyna Borowska

Zajęcia umuzykalniają  poprzez takie działania jak śpiew, rytmika, gra na instrumentach, inscenizacja piosenek; innymi słowy: poprzez mądrą zabawę z muzyką.

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 5 do 6 lat (roczniki 2018 – 2017)


Zespół  STAR  NOW 

nauczyciel prowadzący: mgr  Katarzyna „Puma” Piasecka

Grupa utalentowanych dzieci śpiewających piosenki z musicali, bajek, filmów, ścieżek dźwiękowych realizowanych do audio – wizualnych produkcji, ale i nie tylko. Grupa Musicalowa „StarNow” ma na swoim koncie wiele osiągnięć artystycznych na festiwalach wokalnych o zasięgu lokalnym oraz krajowym. W repertuarze uzdolnionych, młodych artystów można usłyszeć polskie i zagraniczne przeboje pięknej muzyki rozrywkowej brzmiącej na całym świecie.

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 7 do 25 lat (roczniki 1996 – 2014)


Zespół „SŁONECZNI” 

nauczyciel prowadzący: mgr  EWELINA SOBCZYK

Zespół oferuje zajęcia wokalno–taneczne dla dzieci uzdolnionych muzycznie. W ramach zajęć dzieci uczą się podstaw emisji głosu oraz rytmiki. Dla dzieci, które aktywnie uczestniczą w próbach i realizują przewidziany program nagrodą jest awans do grupy zaawansowanej i udział w koncertach Harcerskiego Zespołu Artystycznego Słoneczni.

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 7 do 19 lat (roczniki 2002 – 2014)


Informacja o wolnych miejscach i zapisy na zajęcia: