Kontakt

PAŁAC MŁODZIEŻY
Pracownia Informatyki
ul. Mikołowska 26
40–066 Katowice
Sala 224 II piętro
tel. wewn. 1324
e-mail : pracowniainformatyki.pm@gmail.com