REPERTUAR

Wszelkie informacje dotyczące repertuaru można uzyskać w Informacji, znajdującej się na parterze Pałacu Młodzieży w pokoju nr 6.
tel.: (32) 2516-433, e-mail: pm@pm.katowice.pl

Zapraszamy do zapoznania się z naszym repertuarem.