HARMONOGRAM ZAJĘĆ

Nauczyciel Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota

JUDO

Magdalena Korfanty
16:00 - 16:45
6:15 - 7:45

6:15 - 7:45
16:00 - 16:45
9:00 - 9:45
Średniozaawansowana C Zaawansowana C Zaawansowana C Średniozaawansowana C Średniozaawansowana C
s.judo s.judo s.judo s.judo s.judo
16:45 - 17:30
7:45 - 8:45
16:45 - 17:30
9;45 - 10:30
Średniozaawansowana D Konsultacje Średniozaawansowana D Średniozaawansowana D
s.judo s.judo – 60 minut s.judo s.judo
17:30 - 18:1517:30 - 18:15
10:30 - 11:15
Zaawansowana A Zaawansowana B Zaawansowana A
s. judo s.judo s.judo
18:15 - 19:4518:15 - 19:45
11:15 - 12:00
Zaawansowana B Zaawansowana A Zaawansowana B
s.judo s.judo s.judo
Aleksandra Pawełczyk
16:00 - 16:45
15:30 - 17:00
16:00-16:45
15:30 - 17:00
16:00 - 16:45

Średniozaawansowana A Zabawy judo A Średniozaawansowana A Zabawy judo A Średniozaawansowana A
s.judo s.judo s.judo s.judo s.judo
16:45 - 17:30
17:00 - 18:30
16:45 - 17:30
17:00 - 18:30
16:45 - 17:30

Średniozaawansowana B Zabawy judo B Średniozaawansowana B Zabawy judo B Średniozaawansowana B
s.judo s.judo s.judo s.judo s.judo
17:30 - 18:30
18:30 - 19:15
17:30 - 19:00
18:30 - 19:15


Konsultacje Początkująca 1 Początkująca 1 Początkująca 1
s.judo – 60 minut s.judo s.judo s.judo
Robert Taraszkiewicz Kierownik Pracowni
9:30 - 11:00
15:30 - 17:00
13:45 - 16:00
15:30 - 17:00
8:00 - 8:45

Godziny kierownicze Początkująca 2 Godziny kierownicze Grupa początkująca 2 Godziny kierownicze
s.judo s.judo s.judo s.judo s.judo

17:00 - 18:30
16:00 - 17:30
17:00-18:30


Początkująca3 Początkująca 3 Początkująca 4
s.judo s. judo s.judo


17:30 - 19:00
18:30 - 19:30


Początkująca 4 Konsultacje
s.judo s.judo – 60 minut

LEKKOATLETYKA

Paweł Didkowski
17:00 - 19:15
16:30 - 18:00
17:00 - 19:15
16:30 - 18:00

9:30 - 11:00
Lekkoatletyka – siła/szybkość – gr. 1 Lekkoatletyka – motoryka – gr. 2 Lekkoatletyka – wytrzymałość – gr. 1 Lekkoatletyka – motoryka – gr. 2 Lekkoatletyka – motoryka – gr. 2
okres zimowy: II Liceum Ogólnokształcące (siłownia), okres letni: stadion AWF – 3 h okres zimowy: II Liceum Ogólnokształcące (górna sala gimnastyczna), okres letni: stadion AWF – 2 h okres zimowy: II Liceum Ogólnokształcące (górna sala gimnastyczna), okres letni: stadion AWF – 3 h okres zimowy: II Liceum Ogólnokształcące (górna sala gimnastyczna), okres letni: stadion AWF – 2 h okres zimowy: II Liceum Ogólnokształcące (górna sala gimnastyczna), okres letni: stadion AWF – 2 h
19:15 - 20:15 


18:00 - 20:15

11:00 - 13:15
Konsultacje Lekkoatletyka – siła/szybkość – gr. 1 Lekkoatletyka – wytrzymałość – gr. 1
okres zimowy: II Liceum Ogólnokształcące (siłownia), okres letni: stadion AWF – 60 minut okres zimowy: II Liceum Ogólnokształcące (górna sala gimnastyczna), okres letni: stadion AWF – 3 h okres zimowy: II Liceum Ogólnokształcące (górna sala gimnastyczna), okres letni: stadion AWF – 3 h

PŁYWANIE

Grażyna Adamek
17:00 - 18:30
16:15 - 17:00
15:15 - 16:15
17:00 - 17:45
17:45 - 19:15

GA Sportowe techniki pływania – gr.rekreacyjna GA Trening motoryczny KONSULTACJE GA Trening motoryczny GA  Trening specjalistyczny
basen – 2 h s.60 1 h Biuro basenu siłownia – 1 h basen – 2 h
18:30 - 19:15
17:00 - 17:45 
16:15 - 17:00
17:45 - 18:30


GA Podstawowa nauka pływania – gr.A GA Taktyka wyscigu pływackiego GA  Trening specjalistyczny GA Taktyka wyscigu pływackiego
basen – 1 h basen – 1 h basen – 1 h basen – 1 h
19:15 - 20:00 
17:45 - 18:30
17:00 - 18:30
18:30 - 19:15


GA Sportowe techniki pływania – gr.rekreacyjna GA Trening specjalistyczny GA Sportowe techniki pływania GA Podstawowa nauka pływania – gr.A
basen – 1 h s.60 – 1 h basen – 2 h basen – 1 h


18:30 - 19:15
19:15 - 20:00 


GA Sportowe techniki pływania – gr.rekreacyjna GA Sportowe techniki pływania – gr.rekreacyjna
siłownia 1 h basen – 1 h
19:15 – 20:00
GA Sportowe techniki pływania – gr.rekreacyjna
basen – 1 h
Jacek Czarnecki
6:15 - 7:45
15:30 - 16:15
6:15 - 7:45
15:30 - 16:15
15:30 - 16:15

JC  Taktyka wyścigu pływackiego JC Trening pływacki dla najmłodszych JC Motoryka pływania JC Podstawowa nauka pływania – gr.B JC Trening pływacki dla najmłodszych
basen – 2 h basen – 1 h basen – 2 h basen – 1 h basen – 1h
16:45 - 17:45
15:30 - 16:15
17:00 - 17:45
16:15 - 17:45

Konsultacje JC Podstawowa nauka pływania – gr.B JC Trening pływacki dla najmłodzszych JC Motoryka pływania
biuro basenu basen – 1 h s. 60 – 1 h basen – 2 h
17:45 - 19:15 
17:45 - 18:30
17:45 - 19:15
17:45 - 18:30

JC Sportowe techniki pływania JC Trening pływacki dla najmłodszych JC Sportowe techniki pływania JC  Taktyka wyścigu pływackiego
basen – 2 h basen – 1 h basen – 2 h siłownia – 1 h


18:30 - 19:15JC  Taktyka wyścigu pływackiego
basen – 1h
Bartosz Dudek
14:30 - 15:30

19:15 - 20:00

15:30 - 16:15

Konsultacje BD Doskonalenie nauki pływania z elementami treningu motorycznego BD Podstawowa nauka pływania – gr. c
biuro basenu basen – 1 h basen – 1 h
15:30 - 16:1516:15 - 17:45

BD Podstawowa nauka pływania – gr. c Doskonalenie nauki pływania – gr.A
basen – 1 h basen – 2 h
16:15 - 17:00 17:45 - 18:30

Doskonalenie nauki pływania – gr. A BD Doskonalenie nauki pływania z elementami treningu motorycznego
basen – 1 h s. 60 – 1 h
17:00 - 17:4518:30 - 19:15

Doskonalenie nauki pływania – gr. A BD Doskonalenie nauki pływania z elementami treningu motorycznego
sala 60 – 1 h basen – 1 h
Marek Jabczyk
6:15 - 7:45
15:30 - 17:00 
6:15 - 7:45
6:15 - 7:45
6:15 - 7:45

MJ mistrzowska – sportowe techniki pływania MJ Trening specjalistyczny MJ mistrzowska – sportowe techniki pływania MJ mistrzowska – piąty styl pływacki MJ mistrzowska – sportowe techniki pływania
basen – 2 h basen – 2 h basen 2 h basen – 2 h basen 2 h
14:30 - 15:30
19:15 - 20:00

15:30 - 17:00 
17:00 - 17:45

Konsultacje MJ Podstawowa nauka pływania – grupa F MJ Trening specjalistyczny MJ Nauka Pływania z elementami ćwiczeń ogólnorozwojowych
biuro basenu basen – 1 h basen – 2 h s.60 – 1 h
15:30 - 16:1517:45 - 18:30

MJ Podstawowa nauka pływania – grupa F MJ Nauka Pływania z elementami ćwiczeń ogólnorozwojowych
basen – 1 h basen – 1 h
16:15 - 17:0018:30 - 19:15

MJ Nauka Pływania z elementami ćwiczeń ogólnorozwojowych MJ Podstawowa nauka pływania – grupa F
basen – 1 h basen – 1 h
Błażej Kornaga
17:45 - 18:30
15:30 - 16:15
16:00 - 17:00
16:15 - 17:00


BK  trening motoryczny BK Wstep do nauki pływania Konsultacje BK Mistrzowska tsportowe techniki
s. 60 – 1 h basen – 1 h Biuro basenu siłownia 1 h
18:30 - 20:00
16:15 - 17:45
17:00 - 17:45
17:00 - 17:45


BK Sportowe techniki pływania BK Mistrzowska sportowe techniki BK Wstep do nauki pływania BK Mistrzowska tsportowe techniki
basen 2 h basen 2 h basen 1 h basen 1 h

18:30 - 20:00
17:45 - 18:30
18:30 - 20:00


BK  Taktyka wyścigu pływackiego BK Trening motoryczny BK  Taktyka wyścigu pływackiego
basen – 2h s.60 – 1 h basen – 2h


18:30 - 20:00BK Sportowe techniki pływania
basen 2 h
Małgorzata Mądry
14:30 - 15:30 
16:15 - 17:45
15:30 - 16:15
15:30 - 16:15
15:30 - 16:15

Konsultacje MM Doskonalenie sportowych technik pływania – grupa rekeracyjna MMDoskonalenie nauki pływania – gr. C MM Podstawowa nauka pływania – gr. E MMDoskonalenie nauki pływania – gr. B
biuro basenu basen – 2 h basen – 1 h basen – 1 h basen – 1 h
15:30 - 16:15
17:45 - 18:30 
16:15 - 17:00
16:15 - 17:45 
16:15 - 17:45

MM Podstawowa nauka pływania – gr. D MMDoskonalenie nauki pływania – gr. C MM Sportowe Techniki Pływania MM Doskonalenie sportowe technik pływania – grupa rekreacyjna MM Sportowe Techniki Pływania
basen – 1 h basen – 1 h basen – 1 h basen – 2 h basen – 2 h
16:15 - 17:00

17:00 - 17:45
17:45 - 18:30
17:45 - 18:30 

MM Sportowe Techniki Pływania MM Trening motoryczny MM Podstawowa nauka pływania – gr. D MM Podstawowa nauka pływania – gr. E
s. 60 – 1 h basen – 1 h basen – 1 h basen – 1 h
17:00 - 17:45

MM Trening motoryczny
basen – 1 h
17:45 - 18:30

MMDoskonalenie nauki pływania – gr. B
basen – 1 h
Agnieszka Sitkiewicz
16:15 - 17:45
6:15 - 7:45
15:30 - 17:00
16:15 - 17:45
16:15 - 17:45 

AS Grupa zaawansowana AS sportowe techniki pływania AS Trening motoryczny AS Grupa zaawansowana AS Trening motoryczny
basen –  2 h basen – 2 h basen – 2 h basen – 2 h siłownia – 2 h
17:45 - 19:15
17:00 - 17:45
17:00 - 17:45
17:45 - 18:45


AS Trening motoryczny AS sportowe techniki pływania AS sportowe techniki pływania Konsultacje
basen –  2 h sala 60 – 1 h sala 60 – 1 h biuro basenu

17:45 - 19:15 
17:45 - 18:30AS Taktyka wyścigu pływackiego AS Doskonalenie nauki pływania – gr. D
basen – 2 h basen – 1 h

19:15 - 20:00
AS Doskonalenie nauki pływania – gr. D
basen – 1 h