Rekreacja

Uruchomienie poniższych zajęć planowane jest na styczeń 2022 roku. Szczegóły dotyczące zajęć zostaną opublikowane jesienią 2021 roku.

Narciarstwo 1 (zajęcia stałe)

Narciarstwo 2 (zajęcia okresowe)

Trening ogólnorozwojowy (zajęcia okresowe)

Żeglarstwo 1 (zajęcia stałe)

Żeglarstwo 2 (zajęcia okresowe)