Fizyka

Badacz Przyrody – warsztaty (zajęcia okazjonalne)

Anna Kazura – kontakt do nauczyciela anna.kazura@pm.katowice.pl

Warsztaty chemiczno – fizyczne dla najmłodszych. Uczestnicy samodzielnie wykonują eksperymenty na podstawie otrzymanych instrukcji. Tematyka zajęć nawiązuje do zjawisk przyrodniczych znanych dzieciom z życia codziennego. Zajęcia przeznaczone są dla zorganizowanych grup (starsze grupy przedszkolne, klasy I – III SP) i odbywają się raz w semestrze.

Planowany termin zajęć:

Poniedziałki Wtorki Środy Czwartki Piątki Soboty

08:45 – 10:15

Sala: 240

10:20 – 11:50

Sala: 240

08:45 – 10:15

Sala: 240

 

10:20 – 11:50

Sala: 240

 

 

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 5 do 10 lat (roczniki 2011 – 2016).

Zajęcia okazjonalne organizowane są dla grup przedszkolnych lub szkolnych. Zapisy odbywają się poprzez formularz, który można pobrać tutaj: wersja DOC, wersja PDF.

 

RoFi 1 (zajęcia stałe)

Katarzyna Zając – kontakt do nauczyciela katarzyna.zajac@m.katowice.pl

Zajęcia dla uczniów zainteresowanych fizyką i robotyką. Uczestnicy samodzielnie wykonują  eksperymenty oraz modele fizyczne w oparciu o karty pracy oraz projektują, budują i programują roboty LEGO MINDSTORMS i Lego Spike Prime

Planowany termin zajęć:

Poniedziałki Wtorki Środy Czwartki Piątki Soboty
15:30 – 17:00

Sala: 235/224

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 10 do 12 lat (roczniki 2009 – 2011) – jeśli kandydat jest w innym wieku to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy.

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez system rekrutacji na naszej stronie internetowej https://zapisy.pm.katowice.pl/ – w systemie rekrutacji wybierz „Fizyka”, a następnie „RoFi 1

 

Badacz Przyrody 1 i 2 (zajęcia okazjonalne)

Katarzyna Zając – kontakt do nauczyciela katarzyna.zajac@m.katowice.pl

Zajęcia z fizyki przybliżające uczestnikom tajniki świata przyrody, które były inspiracją do powstania różnego rodzaju czujników. Ponadto zajęcia uczą elementów programowania robotów. LEGO MINSDTORMS, Lego Spike Prime

Planowany termin zajęć:

Poniedziałki Wtorki Środy Czwartki Piątki Soboty
08:30 – 10:45

Sala: 240

 

11:00 – 13:15

Sala: 240

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 8 do 14 lat (roczniki 2007 – 2013).

Zajęcia okazjonalne organizowane są dla grup przedszkolnych lub szkolnych. Zapisy odbywają się poprzez formularz, który można pobrać tutaj: wersja DOC, wersja PDF.

 

Pokazy i warsztaty z fizyki dla SP (zajęcia okazjonalne)

Anna Kazura – kontakt do nauczyciela anna.kazura@pm.katowice.pl

Pokazy doświadczeń, warsztaty z fizyki dla uczniów szkół podstawowych klas 7-8

Planowany termin zajęć:

Poniedziałki Wtorki Środy Czwartki Piątki Soboty
10:00 – 11:30

Sala: 240

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 12 do 14 lat (roczniki 2007 – 2009).

Zajęcia okazjonalne organizowane są dla grup przedszkolnych lub szkolnych. Zapisy odbywają się poprzez formularz, który można pobrać tutaj: wersja DOC, wersja PDF.

 

Fizyka dla klas 8 SP (zajęcia stałe)

Anna Kazura – kontakt do nauczyciela anna.kazura@pm.katowice.pl

Zajęcia dla uczniów zainteresowanych fizyką, pragnących poszerzyć swoje wiadomości i umiejętności. W programie m.in. Samodzielne eksperymentowanie i wspólne rozwiązywanie problemów badawczych.

Planowany termin zajęć:

Poniedziałki Wtorki Środy Czwartki Piątki Soboty
17:25 – 18:55

Sala: 240

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 13 do 14 lat (roczniki 2007 – 2008) – jeśli kandydat jest w innym wieku to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy.

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez system rekrutacji na naszej stronie internetowej https://zapisy.pm.katowice.pl/ – w systemie rekrutacji wybierz „Fizyka”, a następnie „Fizyka dla klas 8 SP

 

RoFi 2 (zajęcia stałe)

Katarzyna Zając – kontakt do nauczyciela katarzyna.zajac@m.katowice.pl

Zajęcia dla uczniów zainteresowanych fizyką i robotyką. Uczestnicy samodzielnie wykonują  eksperymenty oraz modele fizyczne w oparciu o karty pracy oraz projektują, budują i programują roboty LEGO MINDSTORMS i Lego Spike Prime

Planowany termin zajęć:

Poniedziałki Wtorki Środy Czwartki Piątki Soboty
17:15 – 18:45

Sala: 235/224

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 12 do 14 lat (roczniki 2007 – 2009) – jeśli kandydat jest w innym wieku to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy.

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez system rekrutacji na naszej stronie internetowej https://zapisy.pm.katowice.pl/ – w systemie rekrutacji wybierz „Fizyka”, a następnie „RoFi 2

 

Fizyka dla klas 7 SP (zajęcia stałe)

Katarzyna Zając – kontakt do nauczyciela katarzyna.zajac@m.katowice.pl

Zajęcia dla uczniów zainteresowanych fizyką, pragnących poszerzyć swoje wiadomości i umiejętności. W programie m.in. samodzielne wykonywanie doświadczeń  i wspólne rozwiązywanie zadań rachunkowych i problemowych.

Planowany termin zajęć:

Poniedziałki Wtorki Środy Czwartki Piątki Soboty
17:30 – 19:00

Sala: 240

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 12 do 13 lat (roczniki 2008 – 2009) – jeśli kandydat jest w innym wieku to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy.

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez system rekrutacji na naszej stronie internetowej https://zapisy.pm.katowice.pl/ – w systemie rekrutacji wybierz „Fizyka”, a następnie „Fizyka dla klas 7 SP

 

Do matury z fizyki (zajęcia stałe)

Katarzyna Zając – kontakt do nauczyciela katarzyna.zajac@m.katowice.pl

Zajęcia teoretyczne przygotowujące do matury z fizyki. Celem zajęć jest opanowanie materiału z zakresu podstawy programowej, rozwiązywanie zadań maturalnych oraz zapoznanie z doświadczeniami wymaganymi na egzaminie maturalnym.

Planowany termin zajęć:

Poniedziałki Wtorki Środy Czwartki Piątki Soboty
16:00 – 18:15

Sala: 240

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 17 do 20 lat (roczniki 2001 – 2004) – jeśli kandydat jest w innym wieku to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy.

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez system rekrutacji na naszej stronie internetowej https://zapisy.pm.katowice.pl/ – w systemie rekrutacji wybierz „Fizyka”, a następnie „Do matury z fizyki

 

Laboratorium fizyczne dla szkół średnich (zajęcia stałe)

Jerzy Kubacki – kontakt do nauczyciela jerzy.kubacki@pm.katowice.pl

Zajęcia laboratoryjne dla uczniów szkół średnich w pracowni fizyki Pałacu Młodzieży oraz w laboratoriach Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego oraz Politechniki Śląskiej – samodzielnie planowane i przeprowadzane eksperymenty fizyczne, opracowanie wyników pomiarów wraz z obliczaniem niepewności pomiarowych – zajęcia dla uczniów liceum i technikum.

Planowany termin zajęć:

Poniedziałki Wtorki Środy Czwartki Piątki Soboty
15:30 – 17:00

Sala: 240

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 15 do 19 lat (roczniki 2002 – 2006) – jeśli kandydat jest w innym wieku to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy.

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez system rekrutacji na naszej stronie internetowej https://zapisy.pm.katowice.pl/ – w systemie rekrutacji wybierz „Fizyka”, a następnie „Laboratorium fizyczne dla szkół średnich

 

Młodzi Naukowcy (zajęcia stałe)

Barbara Szymańska-Markowska – kontakt do nauczyciela barbara.szymanska-markowska@pm.katowice.pl

Zastosowanie metod badawczych fizyki, nauczanie przez dociekanie naukowe. Program zajęć obejmuje projekty badawcze, konstruowanie i doświadczanie. Część zajęć odbywać się będzie w Instytucie Fizyki w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie.

Planowany termin zajęć:

Poniedziałki Wtorki Środy Czwartki Piątki Soboty
17:00 – 19:15

Sala: 235

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 15 do 19 lat (roczniki 2002 – 2006) – jeśli kandydat jest w innym wieku to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy.

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez system rekrutacji na naszej stronie internetowej https://zapisy.pm.katowice.pl/ – w systemie rekrutacji wybierz „Fizyka”, a następnie „Młodzi Naukowcy

 

Nauka dla ciekawskich (zajęcia okresowe)

Anna Kazura – kontakt do nauczyciela anna.kazura@pm.katowice.pl

Bartłomiej Bezak – kontakt do nauczyciela bartlomiej.bezak@pm.katowice.pl

Zajęcia interdyscyplinarne prowadzone w pracowniach biologii, chemii, fizyki i matematyki. Stanowią próbę holistycznego spojrzenia dzieci na przyrodę i jej elementy: wodę, powietrze, glebę, rośliny i zwierzęta oraz na wzajemne powiązania w przyrodzie oraz jej barwy i kształty. W każdej pracowni dzieci wykonują ciekawe eksperymenty, dokonują różnych obserwacji przyrodniczych oraz uczą się posługiwania sprzętem laboratoryjnym, w tym mikroskopami i binokularami. Całoroczne zajęcia kończą się Międzyszkolnym Turniejem Ciekawskich.

Planowany termin zajęć:

Poniedziałki Wtorki Środy Czwartki Piątki Soboty
15:00 – 17:20

Sala: 240

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 10 do 12 lat (roczniki 2009 – 2011) – jeśli kandydat jest w innym wieku to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy.

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez system rekrutacji na naszej stronie internetowej https://zapisy.pm.katowice.pl/ – w systemie rekrutacji wybierz „Interdyscyplinarne”, a następnie „Nauka dla ciekawskich 1

 

Klub Młodego Odkrywcy ATOMY (kl. 4 – 6 SP) (zajęcia okresowe)

Anna Kazura – kontakt do nauczyciela anna.kazura@pm.katowice.pl

Zajęcia Klubu Młodego Odkrywcy ATOMY dla uczniów klas 4 – 6 SP to zajęcia interdyscyplinarne – w jednym tygodniu dzieci mają zajęcia z chemii, a w kolejnym z fizyki. Uczestnicy samodzielnie eksperymentują rozwijając swoją ciekawość poznawczą i myślenie naukowe. W programie zajęć przewidziane są również zajęcia integracyjne, zajęcia w plenerze, spotkania z innymi klubami i konkursy. Zajęcia odbywają się w godzinach 16:15 – 17:15 i 17:30 – 18:30 (do wyboru).

Planowany termin zajęć:

Poniedziałki Wtorki Środy Czwartki Piątki Soboty
16:15 – 18:30

Sala: 240

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 9 do 12 lat (roczniki 2009 – 2012) – jeśli kandydat jest w innym wieku to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy.

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez system rekrutacji na naszej stronie internetowej https://zapisy.pm.katowice.pl/ – w systemie rekrutacji wybierz „Interdyscyplinarne”, a następnie „Klub Młodego Odkrywcy ATOMY (kl. 4 – 6 SP)