Edukacja prawna i społeczna

Akcja – Mediacja – Kształtowanie umiejętności społecznych 1 (zajęcia okazjonalne)

Agnieszka Stachura – kontakt do nauczyciela agnieszka.stachura@pm.katowice.pl

Warsztaty kształtowania umiejętności społecznych. Zajęcia dedykowane są uczniom klas 1 – 3 i omawiają zagadnienia takie jak:

 • akceptowanie zasad i autorytetu w szkole.
 • relacje z rówieśnikami
 • rozwijanie pozytywnych zachowań społecznych

Wszystkie działania mają na celu min:

 • uczenie prawidłowych zachowań pozwalających na rozwój umiejętności pracy w grupie.
 • rozwiązywanie konfliktów bez udziału dorosłych.
 • uwrażliwienie na dobro wspólne, nauka empatii.

przeciwdziałanie mowie nienawiści, dyskryminacji, nietolerancji i ksenofobii.

Planowany termin zajęć: wtorek 08:00 – 09:30

Miejsce prowadzenia zajęć: ?

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 5 do 13 lat (roczniki 2007 – 2015).

Zajęcia okazjonalne organizowane są dla grup przedszkolnych lub szkolnych. Zapisy odbywają się poprzez formularz, który można pobrać tutaj: wersja DOC, wersja PDF.

 

Akcja – Mediacja – Kształtowanie umiejętności społecznych 2 (zajęcia okazjonalne)

Agnieszka Stachura – kontakt do nauczyciela agnieszka.stachura@pm.katowice.pl

Warsztaty kształtowania umiejętności społecznych. Zajęcia dedykowane są uczniom klas 1 – 3 i omawiają zagadnienia takie jak:

 • akceptowanie zasad i autorytetu w szkole.
 • relacje z rówieśnikami
 • rozwijanie pozytywnych zachowań społecznych

Wszystkie działania mają na celu min:

 • uczenie prawidłowych zachowań pozwalających na rozwój umiejętności pracy w grupie.
 • rozwiązywanie konfliktów bez udziału dorosłych.
 • uwrażliwienie na dobro wspólne, nauka empatii.

przeciwdziałanie mowie nienawiści, dyskryminacji, nietolerancji i ksenofobii.

Planowany termin zajęć: wtorek 09:30 – 11:00

Miejsce prowadzenia zajęć: ?

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 5 do 13 lat (roczniki 2007 – 2015).

Zajęcia okazjonalne organizowane są dla grup przedszkolnych lub szkolnych. Zapisy odbywają się poprzez formularz, który można pobrać tutaj: wersja DOC, wersja PDF.

 

Akcja – Mediacja – Innowacyjne lekcje wychowawcze 1 (zajęcia okazjonalne)

Agnieszka Stachura – kontakt do nauczyciela agnieszka.stachura@pm.katowice.pl

Warsztaty dedykowane są młodzieży w wieku 13 – 16 lat (całe klasy lub grupy liderów szkolnych) i omawiają zagadnienia takie jak:

 • uczenie prawidłowych zachowań pozwalających na rozwój umiejętności pracy w grupie,
 • rozwiązywanie konfliktów bez udziału dorosłych,
 • uwrażliwienie na dobro wspólne, nauka empatii,
 • przeciwdziałanie mowie nienawiści, dyskryminacji, nietolerancji i  ksenofobii,
 • promocja mediacji szkolnej i rówieśniczej.

Zajęcia prowadzone są metoda warsztatową wzbogacona o mini wykłady. W trakcie zajęć wykorzystujemy elementy dramy.

W ramach warsztatów uczestnicy min.:

 • spotykają się ze specjalistami min. psychologami, terapeutami, prawnikami,
 • biorą udział w rozprawach sądowych,
 • odwiedzają Areszt Śledczy i spotykają się z pracownikami służby więziennej,
 • biorą udział w wielu ciekawych akcjach min. symulacjach rozpraw sadowych, spektaklach teatralnych,
 • uczestniczą w ciekawych wycieczkach i spotkaniach rozwijających ich kompetencje społeczne.

Planowany termin zajęć: poniedziałek 15:30 – 17:00

Miejsce prowadzenia zajęć: ?

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 11 do 19 lat (roczniki 2001 2009).

Zajęcia okazjonalne organizowane są dla grup przedszkolnych lub szkolnych. Zapisy odbywają się poprzez formularz, który można pobrać tutaj: wersja DOC, wersja PDF.

 

Akcja – Mediacja – Innowacyjne lekcje wychowawcze 2 (zajęcia okazjonalne)

Agnieszka Stachura – kontakt do nauczyciela agnieszka.stachura@pm.katowice.pl

Warsztaty dedykowane są młodzieży w wieku 13 – 16 lat (całe klasy lub grupy liderów szkolnych) i omawiają zagadnienia takie jak:

 • uczenie prawidłowych zachowań pozwalających na rozwój umiejętności pracy w grupie,
 • rozwiązywanie konfliktów bez udziału dorosłych,
 • uwrażliwienie na dobro wspólne, nauka empatii,
 • przeciwdziałanie mowie nienawiści, dyskryminacji, nietolerancji i  ksenofobii,
 • promocja mediacji szkolnej i rówieśniczej.

Zajęcia prowadzone są metoda warsztatową wzbogacona o mini wykłady. W trakcie zajęć wykorzystujemy elementy dramy.

W ramach warsztatów uczestnicy min.:

 • spotykają się ze specjalistami min. psychologami, terapeutami, prawnikami,
 • biorą udział w rozprawach sądowych,
 • odwiedzają Areszt Śledczy i spotykają się z pracownikami służby więziennej,
 • biorą udział w wielu ciekawych akcjach min. symulacjach rozpraw sadowych, spektaklach teatralnych,
 • uczestniczą w ciekawych wycieczkach i spotkaniach rozwijających ich kompetencje społeczne.

Planowany termin zajęć: środa 15:30 – 17:00

Miejsce prowadzenia zajęć: ?

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 11 do 19 lat (roczniki 2001 2009).

Zajęcia okazjonalne organizowane są dla grup przedszkolnych lub szkolnych. Zapisy odbywają się poprzez formularz, który można pobrać tutaj: wersja DOC, wersja PDF.