Edukacja kulturalna

Uruchomienie poniższych zajęć okazjonalnych planowane jest na styczeń 2022 roku. Szczegóły dotyczące zajęć zostaną opublikowane jesienią 2021 roku.

Pałacowe spotkania (zajęcia okazjonalne)

Spotkania ze sztuką (zajęcia okazjonalne)

Wędrówki muzyczne (zajęcia okazjonalne)

Wiedza o kulturze 1 (zajęcia okazjonalne)

Wiedza o kulturze 2 (zajęcia okazjonalne)