Szkolenie żeglarskie

Na szkolenie żeglarskie zapraszam w piątki godz. 16.45 sala 205, po szkoleniu zajęcia praktyczne na pływalni Pałacu Młodzieży

Zgłoszenia: bogdan.lusiak@pm.katowice.pl