STRZELECTWO

ZGŁOŚ  SWÓJ  UDZIAŁ  W  WYBRANYCH  ZAJĘCIACH
(od dnia 29.06.2019r. przestaje działać system rejestracyjny, nie zarejestrowani wcześniej uczestnicy zgłaszają udział w zajęciach e-mailem)

POBIERZ  DEKLARACJĘ UCZESTNICTWA W AKCJI LATO (dostępną poniżej)

WYDRUKUJ JĄ, WYPEŁNIJ I PODPISZ (w przypadku niepełnoletnich uczestników podpisuje prawny opiekun)

Przynieś  i oddaj na pierwszych zajęcia na które przyjdziesz.

POBIERZ  DEKLARACJĘ  UCZESTNICTWA

 

ZGŁOŚ  SWÓJ  UDZIAŁ

Nazwa i rodzaj zajęć: Termin godziny miejsce/sala Krótki opis zajęć (2-3 zdania), który zostanie wykorzystany przy promocji Akcji Lato: Wiek uczestników Zgłoszenia chętnych
ZAJĘCIA STRZELECKIE

 

liczba uczestników: 15

2019-07-02

2019-07-03

2019-07-04

2019-07-09

11.45 – 13.15 strzelnica 10-18 lat ZGŁOŚ  UDZIAŁ e-mailem

jaroslaw.zagrodnik@pm.katowice.pl