Ogólnopolski Konkurs na Reportaż im. Ryszarda Kapuścińskiego

Organizatorem Konkursu jest Pałac Młodzieży im. A. Kamińskiego w Katowicach


Konkurs dla dzieci i młodzieży w wieku 13 – 20 lat z terenu całej Polski na reportaż – dowolny temat.


Prace, oznaczone na kopercie dopiskiem „Reportaż”, należy nadesłać w terminie do końca stycznia 2019 roku na adres: Pałac Młodzieży, 40-066 Katowice, ul. Mikołowska 26, Pracownia Promocji z dopiskiem Reportaż.

O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.

Opłata konkursowa wynosi 10 zł/koszty organizacyjne i materiałów promocyjnych.

Opłatę należy wpłacić na konto Stowarzyszenia Czasu Wolnego Dzieci i Młodzieży, ul. Mikołowska 26, 40-066 Katowice, z dopiskiem: REPORTAŻ

Nr konta Stowarzyszenia: 08 1020 2313 0000 3402 0185 8653.