Ogólnopolski Konkurs na Reportaż im. Ryszarda Kapuścińskiego

Organizatorem Konkursu jest Pałac Młodzieży im. A. Kamińskiego w Katowicach


Konkurs dla dzieci i młodzieży w wieku 13 – 20 lat z terenu całej Polski.

Prace, oznaczone na kopercie dopiskiem „Reportaż”, należy nadesłać w terminie do końca lutego 2019 roku.