25. Ogólnopolski Konkurs na Gazetę Szkolną NASZA GAZETA

W konkursie mogą wziąć udział gazety redagowane w przedszkolach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Uczestnicy mają nadesłać jeden egzemplarz gazety wydawanej w przedszkolu lub w szkole w roku szkolnym 2018-19. Prace należy nadesłać do 31. 01. 2019 roku.

Opłata konkursowa wynosi 10 zł/koszty organizacyjne i materiałów promocyjnych. Opłatę należy wpłacić na konto Stowarzyszenia Czasu Wolnego Dzieci i Młodzieży, ul. Mikołowska 26, 40-066 Katowice, z dopiskiem: NASZA GAZETA. Nr konta Stowarzyszenia: 08 1020 2313 0000 3402 0185 8653.