NASZ ZESPÓŁ

mgr  Radosław Bryłka

(dziennikarstwo)

mgr  Magdalena Dyrda

(biblioteka)

mgr  Edyta Kaszyca

(film)

mgr  Barbara Kobylańska

(biblioteka)

mgr  Magdalena Kwaśniewska-Bogacz

(informacja)

mgr  Ewa Maj-Sroślak

(dziennikarstwo)

mgr  Jarosław Majewski

(klub wolontariatu)

mgr  Bożena Perska

(klub wolontariatu)

mgr  Henryka Płaza

(biblioteka)

Barbara Pardo

(informacja)

mgr  Barbara Sowa

(biblioteka)

mgr  Agnieszka Stachura

(biblioteka)

mgr Katarzyna Tluczykont

(biblioteka)