KLUB WOLONTARIATU

nauczyciele  prowadzący:

 

 

mgr  Bożena  Perska

mgr Jarosław  Majewski

HARMONOGRAM  ZAJĘĆ

Młodzieżowy Klub Wolontariatu
           

Jarosław
Majewski
13.45 – 14.30 13.00 – 16.45 13.00 – 13:45 16.15 – 18.30 12.00 – 14.45
      Młodzieżowy Klub Wolontariatu
    sala 06
Bożena
Perska
    17:00 –  19.15    
Młodzieżowy Klub Wolontariatu
sala 03

Zapraszamy osoby z talentem dziennikarskim i żyłką organizacyjną – do współpracy przy tworzeniu Gazety Pałacu Młodzieży „ReAkcja”, obsługi prasowej i fotograficznej pałacowych imprez (koncerty, konkursy, wystawy). Potrzebujemy również pomocy przy dużych ogólnopolskich imprezach pałacowych, które pozwolą na zebranie doświadczeń organizacyjnych oraz poznanie podstaw promocji wydarzeń kulturalnych, naukowych, sportowych oraz zasad public relation. Nasz Klub Młodzieżowego Wolontariatu ma ambicję stworzenia sieci Ambasadorów PM, którzy będą promować pałacowe imprezy w szkołach i w swoim środowisku.

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 13 do 20 lat