INFORMACJA

INFORMACJA
PAŁACU  MŁODZIEŻY

czynna  od  poniedziałku  do  piątku

9.00  –  18.00

pok. nr 21  (parter)

telefon:  251 64 31  wew. 1121