Ogólnopolski Konkurs na Felieton pod patronatem Michała Ogórka

W Y N I K I

Konkurs dla dzieci i  młodzieży  w wieku 13 – 20 lat z terenu całej Polski.

Prace, oznaczone na kopercie dopiskiem „Felieton”, należy nadesłać w terminie do końca stycznia 2019 roku.