Ogólnopolski Konkurs na Felieton pod patronatem Michała Ogórka

Organizatorem Konkursu jest Pałac Młodzieży im. A. Kamińskiego w Katowicach

Konkurs dla dzieci i  młodzieży  w wieku 13 – 20 lat z terenu całej Polski na felieton – dowolny temat.

Prace, oznaczone na kopercie dopiskiem „Felieton”, należy nadesłać w terminie do końca stycznia 2019 roku na adres: Pałac Młodzieży, 40-066 Katowice, ul. Mikołowska 26, Pracownia Promocji z dopiskiem Felieton.
O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.

Opłata konkursowa wynosi 10 zł/koszty organizacyjne i materiałów promocyjnych.

Opłatę należy wpłacić na konto Stowarzyszenia Czasu Wolnego Dzieci i Młodzieży, ul. Mikołowska 26, 40-066 Katowice, z dopiskiem: Felieton

Nr konta Stowarzyszenia: 08 1020 2313 0000 3402 0185 8653.