Biologia – akcja lato

ZAREJESTRUJ  SIĘ NA  WYBRANE  ZAJĘCIA

POBIERZ  DEKLARACJĘ UCZESTNICTWA W AKCJI LATO (dostępną poniżej)

WYDRUKUJ JĄ, WYPEŁNIJ I PODPISZ (w przypadku niepełnoletnich uczestników podpisuje prawny opiekun)

Przynieś  i oddaj na pierwszych zajęcia na które przyjdziesz.

POBIERZ  DEKLARACJĘ  UCZESTNICTWA

 

ZAREJESTRUJ SIĘ  NA  ZAJĘCIA

Nazwa i rodzaj zajęć: Termin godziny miejsce/sala Krótki opis zajęć Wiek uczestników Zgłoszenia chętnych
Baw się, ucz, doświadczaj

 – zajęcia doświadczalne

 

liczba uczestników: 16

2019-06-24 10.00-11.30 244 Dzieci wykonują proste eksperymenty  tłumaczące zjawiska występujące w przyrodzie np: wykrywanie barwników roślin i ich znaczenie dla roślin, napięcie powierzchniowe i jego wykorzystanie przez zwierzęta, Dodatkową atrakcją będą zagadki detektywistyczne. 7-9 lat ZAREJESTRUJ SIĘ

 

Informacje

agnieszka.kowalczyk@pm.katowice.pl

Obserwacje hodowli

 

liczba uczestników: 16

2019-06-25 10.00-11.30 244 Obserwacja hodowli prowadzonych w pracowni. Uczestnicy poznają różne grupy organizmów, zapoznają się z potrzebami siedliskowymi i pokarmowymi wybranych gatunków. Obserwują budowę i  przystosowania do warunków życia w określonych siedliskach 7-10 lat ZAREJESTRUJ SIĘ

 

Informacje

agnieszka.kowalczyk@pm.katowice.pl

Zajęcia  warsztatowe  pt.  jak zobaczyć to czego nie widać, czyli przygoda z mikroskopem

 

liczba uczestników: 16

24.06.2019, 01.07.2019 14.30-16.30 224 Na zajęciach nauczymy się posługiwania mikroskopem, lupą i binokularem. zaobserwujemy życie w kropli wody oraz poznamy szczegóły budowy wybranych stawonogów, mięczaków, roślin. ponadto wykonamy proste preparaty mikroskopowe. KLASA IV-VI MOGĄ BYĆ OBECNI OPIEKUNOWIE ZAREJESTRUJ SIĘ

 

Informacje

agnieszka.kowalczyk@pm.katowice.pl

Obserwacje hodowli

 

liczba uczestników: 16

2019-06-28

2019-07-11

2019-07-10

10.00-11.30 244 Obserwacja hodowli prowadzonych w pracowni. Uczestnicy poznają różne grupy organizmów, zapoznają się z potrzebami siedliskowymi i pokarmowymi wybranych gatunków. Obserwują budowę i  przystosowania do warunków życia w określonych siedliskach 7-10 lat ZAREJESTRUJ SIĘ

 

Informacje

agnieszka.kowalczyk@pm.katowice.pl

Pokaz filmów pt. „przyrodnicza filmoteka, czyli wakacyjne podróże w najdalsze zakątki świata”

 

liczba uczestników: 16

25.06.2019 02.07.2019 14.30-16.30 224 Zanim zaplanujmy prawdziwe wakacyjne wojaże będziemy podróżować wirtualnie. na filmach zobaczymy cuda natury europy i ameryki. podglądniemy tajemnice roślin i zwierząt z różnych kontynentów. KLASA IV-VIII ZAREJESTRUJ SIĘ

 

Informacje

agnieszka.kowalczyk@pm.katowice.pl

Mieszkańcy łąk i pól – zajęcia warsztatowe

 

liczba uczestników: 16

2019-07-01 10.00-11.30 245 Dzieci poznają warunki siedliskowe panujące na łąkach i polach. Rozpoznają popularne organizmy roślinne i zwierzęce bytujące w tych siedliskach, Zajęcia umożliwią rozpoznanie podstawowych roślin uprawnych i możliwości ich wykorzystania. 7-9 lat ZAREJESTRUJ SIĘ

 

Informacje

agnieszka.kowalczyk@pm.katowice.pl

Mieszkańcy łąk i pól

 

liczba uczestników: 16

2019-07-08 10.00-11.30 245 Dzieci poznają warunki siedliskowe panujące na łąkach i polach. Rozpoznają popularne organizmy roślinne i zwierzęce bytujące w tych siedliskach, Zajęcia umożliwią rozpoznanie podstawowych roślin uprawnych i możliwości ich wykorzystania. 7-9 lat ZAREJESTRUJ SIĘ

 

Informacje

agnieszka.kowalczyk@pm.katowice.pl

Pokaz z komentarzem pt.  „nasz mały zwierzyniec”

 

liczba uczestników: 16

27.06.2019, 04.07.2019 14.30-16.30 224 Podczas pokazu poznamy najciekawsze gatunki zwierząt, które hodujemy w pracowni. KLASA I-VI SP ZAREJESTRUJ SIĘ

 

Informacje

agnieszka.kowalczyk@pm.katowice.pl

Warsztaty edukacyjne pt.: „Bajkowa Szkoła Przyrody”

 

liczba uczestników: 16

2019-06-26 10.00 – 12.15 245 Uczestnicy poznają bohaterów przyrodniczych wybranych bajek. Zapoznają się z cechami charakterystycznymi dla zwierzęcych SP, kl. I-III ZAREJESTRUJ SIĘ

 

Informacje

agnieszka.kowalczyk@pm.katowice.pl

Warsztaty edukacyjne: „Mały świat wielkich cudów – rzecz o dostrzeganiu”.

 

liczba uczestników: 16

2019-06-19 (brak miejsc)

2019-06-27

10.30 – 12.00 245 Zajęcia przybliżą uczestnikom świat małych organizmów. Poprzez obserwacje mikro –  i makroskopowe nauczą się korzystać ze specjalistycznego sprzętu przyrodniczego, nazywać organizmy które widzą np. w kropli wody, na liściu rośliny. Dzięki wykorzystanym grom dydaktycznym utrwalą zdobytą wiedzę. SP, kl. I-III ZAREJESTRUJ SIĘ

 

Informacje

agnieszka.kowalczyk@pm.katowice.pl

Warsztaty edukacyjne pt.: „Podróże z przyrodą”.

 

liczba uczestników: 16

2019-06-28 10.30 – 12.00 245 Zajęcia przybliżą uczestnikom ciekawostki na temat wybranych zakątków Ziemi. Poznają cechy krajobrazu, biologię i ekologię wybranych roślin i zwierząt występujących na tym terenie. Dostrzegą zagrożenia i sposoby ochrony omawianych miejsc. Poprzez naukę i zabawę zdobędą nowe wiadomości i utrwalą sobie wiele umiejętności. SP, kl. IV-VI ZAREJESTRUJ SIĘ

 

Informacje

agnieszka.kowalczyk@pm.katowice.pl

Warsztaty edukacyjne pt.: „Legendy Sowiego Królestwa”.

 

liczba uczestników: 16

2019-07-10 10.30 – 12.00 245 Zajęcia przybliżą ptasich bohaterów z bajek. Poprzez gry dydaktyczne poznają dokładniej biologię i ekologię sów, ich różnorodność gatunkową, zagrożenia i sposoby ochrony. Następnie dokonają obserwacji piór, wypluwek wybranych gatunków sów. SP, kl. IV-VI ZAREJESTRUJ SIĘ

 

Informacje

agnieszka.kowalczyk@pm.katowice.pl

Las i jego mieszkańcy

 

liczba uczestników: 12

24.06.2019
(brak miejsc)
04.07.2019
(brak miejsc) 
10.00- 11.30  245 Zajęcia dotyczą najciekawszego ekosystemu jakim jest las. Tam wszystkie żyjące organizmy tworzą skomplikowane sieci zależności. Las to bogactwo życia i koegzystencji. 7-10 lat ZAREJESTRUJ SIĘ

 

Informacje

agnieszka.kowalczyk@pm.katowice.pl

Zwierzęta i kontynenty

 

liczba uczestników: 16

25.06.2019 , 09.07.2019 10.00-11.30  245 Zajęcia dotyczą różnorodnych środowisk występujących na różnych kontynentach. Środowiska te zamieszkują  ciekawe i fascynujące zwierzęta, które będziemy poznawać. 7-10 ZAREJESTRUJ SIĘ

 

Informacje

agnieszka.kowalczyk@pm.katowice.pl

Ptaki – skrzydlaci przyjaciele

 

liczba uczestników: 12

02.07.2019 10.00-11.30 244 Ptaki zachwycają nas swoją sprawnością i zdolnością do lotu. Spotykamy się z nimi codziennie. Spotykamy wśród nich wielką różnorodność zachowań i przystosowań do środowiska. Na zajęciach przyjrzymy się im bliżej. 7-10 ZAREJESTRUJ SIĘ

 

Informacje

agnieszka.kowalczyk@pm.katowice.pl

Świat żywej przyrody – obserwacja hodowli

 

liczba uczestników: 10

19.08.2019,  20.082019,   22.08.2019 10.00-11.30 244 Nauka pielęgnacji roślin i zwierząt hodowanych w naszych domach. Wyrobienie poczucia odpowiedzialności za żywe istoty zależne od nas. 7-10 ZAREJESTRUJ SIĘ

 

Informacje

agnieszka.kowalczyk@pm.katowice.pl