Biologia – Akcja Lato(1)

ZGŁOŚ  SWÓJ  UDZIAŁ  W  WYBRANYCH  ZAJĘCIACH
(od dnia 29.06.2019r. przestaje działać system rejestracyjny, nie zarejestrowani wcześniej uczestnicy zgłaszają udział w zajęciach e-mailem)

POBIERZ  DEKLARACJĘ UCZESTNICTWA W AKCJI LATO (dostępną poniżej)

WYDRUKUJ JĄ, WYPEŁNIJ I PODPISZ (w przypadku niepełnoletnich uczestników podpisuje prawny opiekun)

Przynieś  i oddaj na pierwszych zajęcia na które przyjdziesz.

POBIERZ  DEKLARACJĘ  UCZESTNICTWA

 

ZGŁOŚ  SWÓJ  UDZIAŁ 

Nazwa i rodzaj zajęć: Termin godziny miejsce/sala Krótki opis zajęć Wiek uczestników Zgłoszenia chętnych
Zajęcia  warsztatowe  pt.  jak zobaczyć to czego nie widać, czyli przygoda z mikroskopem

 

liczba uczestników: 16

2019-07- 01 14.30-16.30 224 Na zajęciach nauczymy się posługiwania mikroskopem, lupą i binokularem. zaobserwujemy życie w kropli wody oraz poznamy szczegóły budowy wybranych stawonogów, mięczaków, roślin. ponadto wykonamy proste preparaty mikroskopowe. KLASA IV-VI MOGĄ BYĆ OBECNI OPIEKUNOWIE ZGŁOŚ UDZIAŁ  e-mailem

agnieszka.kowalczyk@pm.katowice.plm.katowice.pl

Obserwacje hodowli

 

liczba uczestników: 16

2019-07-11

2019-07-10

10.00-11.30 244 Obserwacja hodowli prowadzonych w pracowni. Uczestnicy poznają różne grupy organizmów, zapoznają się z potrzebami siedliskowymi i pokarmowymi wybranych gatunków. Obserwują budowę i  przystosowania do warunków życia w określonych siedliskach 7-10 lat ZGŁOŚ UDZIAŁ  e-mailem

agnieszka.kowalczyk@pm.katowice.plkatowice.pl

Pokaz filmów pt. „przyrodnicza filmoteka, czyli wakacyjne podróże w najdalsze zakątki świata”

 

liczba uczestników: 16

2019-07- 02 14.30-16.30 224 Zanim zaplanujmy prawdziwe wakacyjne wojaże będziemy podróżować wirtualnie. na filmach zobaczymy cuda natury europy i ameryki. podglądniemy tajemnice roślin i zwierząt z różnych kontynentów. KLASA IV-VIII ZGŁOŚ UDZIAŁ  e-mailem

agnieszka.kowalczyk@pm.katowice.pl.katowice.pl

Mieszkańcy łąk i pól – zajęcia warsztatowe

 

liczba uczestników: 16

2019-07-01 10.00-11.30 245 Dzieci poznają warunki siedliskowe panujące na łąkach i polach. Rozpoznają popularne organizmy roślinne i zwierzęce bytujące w tych siedliskach, Zajęcia umożliwią rozpoznanie podstawowych roślin uprawnych i możliwości ich wykorzystania. 7-9 lat ZGŁOŚ UDZIAŁ  e-mailem

agnieszka.kowalczyk@pm.katowice.plkatowice.pl

Mieszkańcy łąk i pól

 

liczba uczestników: 16

2019-07-08 10.00-11.30 245 Dzieci poznają warunki siedliskowe panujące na łąkach i polach. Rozpoznają popularne organizmy roślinne i zwierzęce bytujące w tych siedliskach, Zajęcia umożliwią rozpoznanie podstawowych roślin uprawnych i możliwości ich wykorzystania. 7-9 lat ZGŁOŚ UDZIAŁ  e-mailem

agnieszka.kowalczyk@pm.katowice.pltowice.pl

Pokaz z komentarzem pt.  „nasz mały zwierzyniec”

 

liczba uczestników: 16

2019-07- 04 14.30-16.30 224 Podczas pokazu poznamy najciekawsze gatunki zwierząt, które hodujemy w pracowni. KLASA I-VI SP ZGŁOŚ UDZIAŁ  e-mailem

agnieszka.kowalczyk@pm.katowice.plkatowice.pl

Warsztaty edukacyjne pt.: „Legendy Sowiego Królestwa”.

 

liczba uczestników: 16

2019-07-10 10.30 – 12.00 245 Zajęcia przybliżą ptasich bohaterów z bajek. Poprzez gry dydaktyczne poznają dokładniej biologię i ekologię sów, ich różnorodność gatunkową, zagrożenia i sposoby ochrony. Następnie dokonają obserwacji piór, wypluwek wybranych gatunków sów. SP, kl. IV-VI ZGŁOŚ UDZIAŁ  e-mailem

agnieszka.kowalczyk@pm.katowice.platowice.pl

Zwierzęta i kontynenty

 

liczba uczestników: 16

2019-07- 09 10.00-11.30  245 Zajęcia dotyczą różnorodnych środowisk występujących na różnych kontynentach. Środowiska te zamieszkują  ciekawe i fascynujące zwierzęta, które będziemy poznawać. 7-10 ZGŁOŚ UDZIAŁ  e-mailem

agnieszka.kowalczyk@pm.katowice.platowice.pl

Ptaki – skrzydlaci przyjaciele

 

liczba uczestników: 12

2019-07- 02 10.00-11.30 244 Ptaki zachwycają nas swoją sprawnością i zdolnością do lotu. Spotykamy się z nimi codziennie. Spotykamy wśród nich wielką różnorodność zachowań i przystosowań do środowiska. Na zajęciach przyjrzymy się im bliżej. 7-10 ZGŁOŚ UDZIAŁ  e-mailem

agnieszka.kowalczyk@pm.katowice.platowice.pl

Świat żywej przyrody – obserwacja hodowli

 

liczba uczestników: 10

19.08.2019

20.082019

22.08.2019

10.00-11.30 244 Nauka pielęgnacji roślin i zwierząt hodowanych w naszych domach. Wyrobienie poczucia odpowiedzialności za żywe istoty zależne od nas. 7-10 ZGŁOŚ UDZIAŁ  e-mailem

agnieszka.kowalczyk@pm.katowice.plkatowice.pl