INFORMACJA PAŁACU MŁODZIEŻY


czynna  od  poniedziałku  do  piątku

8.00  –  18.00

pok. nr 20  (parter)

telefon:  251 64 31  wew. 1121

e-mail: infprmacja@pm.katowice.pl