PROGRAM PÓŁKOLONII

8:30  – 9:00   – PRZYPROWADZENIE DZIECI

 9:00  – 9:30   – II ŚNIADANIE – przyniesione z domu

 9:30  – 11:00 – I  BLOK ZAJĘĆ

11:00 – 12:30 – II BLOK ZAJEĆ

12:30 – 13:30 OBIAD MŁODSZEJ GRUPY

13:00 – 13:45OBIAD STARSZEJ GRUPY

13:45 – 15:00 -III BLOK ZAJĘĆ

15:00 – 16:00 – IV BLOK ZAJĘĆ

16:00 – ODIÓR PRZEZ RODZICÓW

W BLOKACH ZAJĘCIOWYCH ZAWARTA JEST PRZERWA NA PRZEJŚCIE NA KOLEJNE ZAJĘCIA ( 10 – 15 min.)

REGULAMIN półkolonii

Informacja: bogdan.lusiak@pm.katowice.pl

Opracowano na podstawie
materiałów z Pracownia PM