Warsztaty i prezentacje „Równi-Różni”

 

„Różni – Równi” coroczne warsztaty i prezentacje twórczości osób z niepełnosprawnością