oferta

Dogoterapia,

Zooterapia,

Pedagogika serca,

Zajęcia usprawniające sprawność manualną,

zajęcia okresowe i warsztatowe dla grup zagrożonych wykluczeniem społecznym i dzieci defaworyzowanych,

Organizacja i prowadzenie zajęć dla dzieci, dzieci młodszych, młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimn.

Zajęcia modelarskie – lotnicze,

Nowe media – zajęcia komputerowe,

Informacja o działalności Pałacu Młodzieży

Kierownik, parter, s. 31 tel. wewn. 1131, e-mail: ipm@pm.katowice.pl