O projekcie

O projekcie  „ Razem Raźniej”

Projekt Miejskiej Profilaktyki Rówieśniczej „Razem Raźniej”  kierowany jest do uczniów klas 7 i 8 oraz uczniów szkół ponadpodstawowych i ma na celu zorganizowanie w szkołach grup rówieśniczych oferujących wzajemną pomoc w określonych obszarach życia uczniów. Grupami kierować będą liderzy rówieśniczy posiłkując się wsparciem nauczycieli. Udział w grupie będzie dobrowolny.

Czas pandemii pokazał, że izolacja społeczna może być dla młodzieży poważnym czynnikiem destabilizującym w obszarze zdrowia psychicznego. Staramy się, aby Program Profilaktyki Rówieśniczej w pandemii nadal mógł pełnić rolę prewencyjną i integrującą dla nastolatków w Katowicach.

Zapraszamy do współpracy!

Zespół Koordynatorów