O nas

Zespół profilaktyki Pałacu Młodzieży w Katowicach stanowią nauczyciele, pedagodzy i psycholog od wielu lat pracujący z dziećmi i młodzieżą min. w zakresie: promocji zdrowego stylu życia, umiejętności dokonywania świadomych wyborów, radzenia sobie w sytuacjach trudnych, radzenia sobie z emocjami, rozwiązywania konfliktów, rozwijania postawy asertywności czy budowania poczucia własnej wartości. Podejmowane przez nas działania profilaktyczne maja na celu przeciwdziałanie podejmowaniu przez młodzież zachowań ryzykownych lub opóźnienia ich inicjacji. Siłą naszego zespołu jest zaplecze tj. 12 pracowni i około 400 kół zainteresowań którymi kieruje grupa wysokiej klasy specjalistów a którzy bardzo chętnie udzielają nam wsparcia i włączają się w działanie profilaktyczne na rzecz dzieci i młodzieży.

Patrycja Żak

patrycja.zak@pm.katowice.pl

Psycholog w Pracowni Komunikacji Społecznej Pałacu Młodzieży w Katowicach.

Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą oraz osobami dorosłymi.

Stale podnosi swoje kwalifikacje, obecnie jest w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty PTP. W Pałacu Młodzieży skupia się na udzielaniu wsparcia psychologicznego oraz porad, prowadzi też zajęcia dydaktyczne z dziećmi w zakresie rozwijania umiejętności psychospołecznych oraz z młodzieżą zainteresowaną psychologią jako dziedziną nauki.

Barbara Sowa

barbara.sowa@pm.katowice.pl

Nauczyciel-bibliotekarz, pedagog Pracowni Komunikacji Społecznej Pałacu Młodzieży w Katowicach. Od lat prowadzi zajęcia z edukacji czytelniczej rozwijające zainteresowanie książką wśród najmłodszych. Promuje wśród dzieci czytanie i wykorzystuje bajkoterapię w środowisku edukacyjnym jako skuteczną metodę wspomagającą rozwój dziecka. Koordynatorka konkursów językowych dla młodzieży uwrażliwiających na piękno języka polskiego.

Agnieszka Stachura

agnieszka.stachura@pm.katowice.pl

Pedagog, nauczyciel  w Pracowni Komunikacji Społecznej, trener umiejętności społecznych,

stały mediator przy Sądzie Okręgowym w Katowicach i Gliwicach ze specjalnością mediacje cywilne, rodzinne, karne i nieletnich. Uczestniczka wielu szkoleń dotyczących pracy z młodzieżą metodami aktywnym m.in. XIX edycji I Stopnia Szkoły Dramy Stosowanej prowadzonych przez Stowarzyszenie Praktyków Dramy Stop Klatka. Obecnie w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty PTP. W Pałacu Młodzieży prowadzi zajęcia dla młodzieży dot. edukacji prawnej i społecznej oraz zajęcia dydaktyczne dla młodszych dzieci min. z treningu umiejętności społecznych.