Klub Młodego Psychologa

„Klub Młodego Psychologa” to zajęcia dedykowane młodzieży ze szkół średnich.

Program zajęć obejmuje różnorodne tematy związane z psychologią, m.in.: zagadnienia związane z komunikacją interpersonalną, mową ciała, technikami wywierania wpływu społecznego, asertywnością. Na zajęciach omawiamy też kwestie dotyczące rozwoju osobistego, realizacji celów, emocji i motywacji. Podejmujemy też dyskusje w zakresie trudnych problemów społecznych, funkcjonowania jednostki w społeczeństwie, zaburzeń odżywiania itp.

Część zajęć jest też poświęcana na pomoc w przygotowaniu uczestników do udziału w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Psychologicznej organizowanym przez magazyn „Charaktery”.

Do „Klubu Młodego Psychologa” można dołączyć w każdym momencie. Zajęcia będą też prowadzone w nowym roku szkolnym.

Zapraszamy!