Festiwal i Konkurs Widowisk Kolędniczych im. J. Dormana HERODY


Festiwal „Herody” powstał z fascynacji tradycją bożonarodzeniową, teatrem ludowym, jego klimatem, niepowtarzalną ekspresją i atmosferą.
Organizatorzy tworząc Festiwal, nie zapominają o prekursorze i moderatorze idei „festiwalu herodów”-
znakomitym twórcy teatru Janie Dormanie, który wykreował herodowe prezentacje w Będzinie, przenosząc tradycję świętowania Godów z Podbeskidzia – w środowisko miejskie Zagłębia.
Pałac Młodzieży wraz ze Stowarzyszeniem Czasu Wolnego Dzieci i Młodzieży organizując „Herody ”i przenosząc je do Katowic, kontynuuje i rozwija tę tradycję, zachęcając jednocześnie uczestników, do tworzenia nowych jakości . Festiwal kultywuje zachowane tradycje ludowe, zachęca do tworzenia nowych wartości artystycznych – inspirowanych wspomnieniami dziadków i pradziadków, nowego spojrzenia na teatralne widowisko bożonarodzeniowe, herodową tradycję i karnawałową zabawę.
Przedsięwzięcie adresowane jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich, dzieci i młodzieży zgromadzonej
w domach kultury, świetlicach środowiskowych lub spontanicznie organizujących się z okazji Świąt Bożego Narodzenia.
„Herody” w rozumieniu organizatorów to doskonała lekcja tradycji, historii, folkloru – tak często niedocenianych w codziennej edukacji. Udział wykonawców i widowni w prezentacjach pozostaje niezapomnianym emocjonalnym przeżyciem i artystycznym wrażeniem.

regulamin konkursu