Nasze działania

Skupiamy  się na zajęciach dla dzieci defaworyzowanych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Stąd organizacja zajęć z dogoterapii, zooterapii oraz zajęcia modelarsko-techniczne, a od kilku lat także „Nowe media”.
Podsumowaniem tych działań, jest organizowana dorocznie impreza integracyjna
pn. „Różni-Równi”. Pracownia zajmuje się również popularyzacją rozwijania zainteresowań
twórczych, sportowych i naukowych poprzez zajęcia w Pałacu Młodzieży,
Organizuje wycieczki po placówce oraz konsultacje dla rodziców i nowych uczestników zajęć.
Współpraca ze środowiskiem lokalnym to przede wszystkim duże akcje prozdrowotne,
promujące zdrowy tryb życia, a także przedsięwzięcia profilaktyczne adresowane do młodzieży,
związane z uzależnieniem od internetu, nowych nośników i środków odurzających.