Nasza kadra

JEDNYM Z ZADAŃ  NASZEJ PRACOWNI JEST EDUKACJA TEATRALNA DZIECI I MŁODZIEŻY.

Pracownia ta to kilkudziesięciu młodych aktorów oraz dziecięce i młodzieżowe zespoły teatralne prowadzone  przez wybitnych instruktorów teatralnych i reżyserów. Program naszych zajęć obejmuje naukę interpretacji tekstu, technik aktorskich, emisję głosu, ruch sceniczny,  jak również rozwijanie zdolności i predyspozycji artystycznych, rozbudzenie wrażliwości aktorskiej oraz autoprezentację. W ramach pracowni działają: Teatr STK, Teatr WIR, Teatr ADHD, Teatr Nieduży, Kabaret Nietakt, Teatr Malucha,
grupa Zaśpiewać teatr, Aktorska interpretacja piosenki,

NASI UCZESTNICY MOGĄ BRAĆ UDZIAŁ W  RÓŻNYCH FORMACH ZAJĘĆ TEATRALNYCH

SALE  ZAJĘĆ:  Ip. s.143;   IIp. s. 204

Nauczyciele:

     
Olga  Chrzan Maciej  Dziaczko Iwona  Woźniak

 

 KIEROWNIK PRACOWNI 

 Jarosław  Majewski