Nasza oferta

TEATR – sale zajęć: Ip. s.143; IIp. s. 204
Pracownia ta to kilkudziesięciu młodych aktorów oraz dziecięce i młodzieżowe zespoły teatralne prowadzone  przez wybitnych instruktorów teatralnych i reżyserów. Program naszych zajęć obejmuje naukę interpretacji tekstu, technik aktorskich, emisję głosu, ruch sceniczny,  jak również rozwijanie zdolności i predyspozycji artystycznych, rozbudzenie wrażliwości aktorskiej oraz autoprezentację. W ramach pracowni działają: Teatr STK, Teatr WIR, Teatr ADHD, Teatr Nieduży, Kabaret Nietakt, Teatr Malucha,
grupa Zaśpiewać teatr, Aktorska interpretacja piosenki,