Pracownia Sztuk Plastycznych – ZDALNIE

PLASTYKA NAJMŁODSZYCH (wszystkie grupy p. Joanny Lubowskiej-Dziewierskiej i Katarzyny Markiewicz-Jarockiej),

RYSUNEK I MALARSTWO DLA MŁODZIEŻY (wszystkie grupy p. Lesława Molendy),

MALARSTWO I RYSUNEK (grupa p. Katarzyny Markiewicz-Jarockiej),

TECHNIKI MIESZANE (wszystkie grupy p. Anny Krasnodębskiej-Okręglickiej),

TECHNIKI GRAFICZNE (wszystkie grupy p. Karoliny Sznury),

GRAFIKA (wszystkie grupy p. Agnieszki Zając-Wnukowskiej),

GRAFIKA KOMPUTEROWA (wszystkie grupy p. Radosława Kędziora),


Informujemy, że tematyka prac do zrealizowania w poszczególnych tygodniach wysyłana jest naszym uczestnikom drogą elektroniczną na adresy e-mail podane przez Państwa w rekrutacji na rok 2019/2020.
Nadesłane nam prace publikujemy na Facebooku.


Zamieszczamy tam też propozycje wykonania prac krok po kroku. 
Zapraszamy do polubienia naszego fanpage’a (Pracownia Sztuk Plastycznych)
oraz odwiedzania grupy Grafika w Pałacu Młodzieży.

FOTOGRAFIA  kontakt z p. Juliuszem Baranowskim na Facebooku (grupa zamknięta)

ZACHĘCAMY DO DZIAŁANIA 😊