„Intermedia – Nowe Media”

„Intermedia – Nowe Media” – połączenia wielu pomysłów i idei plastyczno- graficznych. Eksperymenty i nowe wyzwania artystyczne. Dla nas artystów-pedagogów oraz dla naszych uczniów to dni pełne ciekawych wrażeń i zaskakujących efektów pracy twórczej. „Intermedia – Nowe Media 2019″ to inter – akcje między grafiką artystyczną, origami, malarstwem oraz grafiką komputerową. Zaskakujące rozwiązania artystycznych dokonań naszych wychowanków oraz dobra zabawa podczas tworzenia to najważniejsze cele warsztatów, które udało nam się osiągnąć. Tegoroczne warsztaty zrealizowane zostały pod kierunkiem:

Agnieszki Zając-Wnukowskiej, Anny Krasnodębskiej-Okręglickiej, Magdaleny Sołtysik oraz Radosława Kędziora.

F O L D E R