Studio Grafiki Warsztatowej

Od 2017 roku działa w Naszej Placówce – Studio Grafiki Warsztatowej, które skupia trzy formy zajęć: Grafikę Warsztatową, Techniki Graficzne i Techniki Mieszane. Zajęcia prowadzone są w cyklu stałym przez trzech nauczycieli: Agnieszkę Zając-Wnukowską, Karolinę Sznurę oraz Annę Krasnodębską – Okręglicką . Na zajęciach dzieci i młodzież (5-20 lat) poznają wiele ciekawych technik tradycyjnej grafiki tj.:monotypię, stempel, suchą igłę, tektoryt, gipsoryt, linoryt, kolografia itd. Techniki i narzędzia pracy tj. dłuta, rylce, igły graficzne są dobierane według wieku i umiejętności indywidualnych uczniów. Zajęcia prowadzone są tematycznie. Zawsze staramy się wprowadzać wiele twórczych zagadnień i rozwiań artystycznych dla ciekawych świata młodych Artystów. Stosujemy bogaty wybór środków wyrazu plastyczno-graficznego, młodzież pracuje według tradycyjnego klucza zajęć tzn.: projekt-matryca-odbitka graficzna. Dzięki takiej metodzie uczniowie nabywają umiejętności rysunkowo- malarskich, zapoznają się z kompozycją, formą, kolorem,        a następnie zgłębiają typowo techniczną stronę zajęć, czyli wdrożenie projektu na wybraną matrycę- aż do efektu odbicia jej przy pomocy prasy drukarskiej (pracownia dysponuje dwiema prasami walcowymi). Prace powielane są na rożnych dostępnych materiałach tj.: papier o różnorodnej fakturze i gramaturze, płótno, tektura, kalka, folia itp. Na naszych zajęciach uczniowie projektują własne ilustracje do książek, zajmują się eko-designem- tworzą kolorowe nadruki na koszulkach, torbach, projektują własne logotypy, znaczki pocztowe oraz ex-librisy. Studio Grafiki Warsztatowej cyklicznie organizuje warsztaty pt. „Nowe Media” jest także organizatorem Ogólnopolskiego Biennale Małej Formy Graficznej –„Śladami Natury”. Nasi uczestnicy zajęć biorą udział w wielu konkursach, przeglądach plastyczno-graficznych zdobywając nagrody i wyróżnienia.