Nasze propozycje

Zajęcia:

Rysunek i malarstwo dla dzieci i młodzieży (od 5 – 25 r.ż.) – z wyobraźni
i obserwacji
– Plastyka najmłodszych (od lat 5-ciu)                                                                                                                                                    -Plastyka (od lat 5-ciu)
– Techniki mieszane (od lat 6-ciu)
– Techniki graficzne (od lat 6-ciu)
– Kompozycje plastyczne (dla dzieci i młodzieży)
– Grafika warsztatowa dla dzieci i młodzieży
– Grafika komputerowa
– Tworzenie komiksów – Klub Komiksu
– Animacja komputerowa                                                                                                                                                                           -Origami

– Uczestnictwo w wernisażach w galeriach Pałacu Młodzieży
– Udział w wystawach uczestników Pracowni w pałacowych galeriach
– Plenerowe warsztaty plastyczne
– Zajęcia otwarte w czasie Akcji Zima i Akcji „Lato w mieście”

Nasi uczestnicy są laureatami licznych konkursów plastycznych o zasięgu
regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym*
Co roku organizujemy Ogólnopolski Konkurs Dziecięcej Twórczości Plastycznej
„Najpiękniejsza jest moja Ojczyzna”

Od 2006 roku tworzymy Kolekcję Sztuki Dziecka, stanowiącą zbiór
dziecięcych prac plastycznych o najwyższym poziomie artystycznym,
wyselekcjonowanych przez specjalnie powołaną Radę Artystyczną. Honorowy
Patronat nad Kolekcją sprawuje obecnie prof. Roman Kalarus.