Nieobecności nauczycieli

Robert Taraszkiewicz |  2019-02-11 -2019-02-22|  Pracownia Gimnastyki i judo| odwołanie zajęć

Krystyna Blaut-Howaniec | 2019-02-04 –  2019-02-22 |  Pracownia Biologii| odwołanie zajęć

Lidia Chomiak |2019-02-18  –   2019-03-01| Pracownia Lingwistyczna | odwołanie zajęć

Karolina Sznura | 2019-02-13 – 2019-02-22|  Pracowania Sztuk Plastycznych- techniki graficzne i ekodizajn| odwołanie zajęć

Iwona Tchórzewska  |2019-02-08 – 2019-02-22 | Pracownia Tańca| odwołanie zajęć

Małgorzata Mikołajczyk | 2019-02-14,  2019-02-19 – 2019-02-22 | Pracownia Lingwistyczna | odwołanie zajęć

Marek Słowik | 2019-02-14  – 2019-02-23 | Pracownia Chemii i Fizyki |  odwołanie zajęć

Teresa Wawrzyczek | 2019-02-18 – 2019-02-21 | Pracownia Lingwistyczna | odwołanie zajęć

Wioletta KURPAS | 2019-02-17- 2019-02-23 | Pracownia Gimnastyki i Judo | odwołanie zajęć

Grażyna Pasikowska  |2019-02-18 – 2019-02-22  |Pracownia Lingwistyczna | odwołanie zajęć

Justyna Nowak-Wieszyńska |2019-02-18  – 2019-02-22 |Pracownia Chemii i Fizyki| odwołanie zajęć

 

 

 

 

Zmiany w harmonogramie: