Nieobecności nauczycieli

Anna Pinkawa, Anna Kazura | 2019-06-18 | Pracownia chemii i fizyki  |

odwołanie zajęć dotyczy grupy KMO AToMy

Katarzyna Zając | 2019-06-18  – 2019-06-19 | Pracownia chemii i fizyki