Żeglarstwo i narciarstwo

Żeglarze, narciarze i snowboardziści proponują całoroczną aktywność na szlaku żeglarskiej i narciarskiej przygody.

Do koła przychodzą dzieci i młodzież na różnym etapie edukacji. Na naszych zajęciach szkolimy, dbamy o utrzymanie dobrej kondycji i wysokiej sprawności także pływackiej,
a przede wszystkim zapewniamy stały kontakt z przyrodą i umożliwiamy rywalizację zgodną z etyką i wysoką kulturą żeglarską i narciarską.

Organizujemy rejsy, szkolenia i egzaminy na patenty żeglarskie i motorowodne między innymi na Mazurach.

Co miesiąc w sezonie narciarskim organizujemy wyjazd w Alpy.

Co roku organizujemy regaty o tytuł „Żeglarskiego Mistrza Pałacu Młodzieży”
oraz zawody w narciarstwie i snowboardingu.


Byli wychowankowie wspierają naszą działalność działając jako wolontariusze
w stowarzyszeniu –„Klubie Sportowego Reagowania Power Sport”.