Pilna informacja dla rodziców i opiekunów

PILNA INFORMACJA DLA RODZICÓW / OPIEKUNÓW CZŁONKÓW

MKS „Pałac Młodzieży” Katowice

 

DROŻYZNA NIE OMINĘŁA RÓWNIEŻ NAS!!!!!!

             Zarząd Klubu  informuje, że  w związku z szalejącą inflacją i powszechnymi podwyżkami cen na rynku, w znacznej części dotykających naszej sfery działalności zmuszeni jesteśmy do zrównoważenia budżetu stowarzyszenia. W wyniku tego Zarząd Klubu podjął trudną, jednak konieczną decyzję                    o podwyższeniu składki członka Klubu. Ustalono zatem i zatwierdzono na podstawie Uchwały Nr 4/2022 podjętej w dniu 25 października 2022r. zmianę wysokości składki członkowskiej dla zawodnika Klubu.

W związku z powyższym informujemy, że wysokość składki klubowej od dnia  1 stycznia do  dnia 30 czerwca 2023 wynosić będzie 80 zł a od 1 lipca do 31 grudnia 2023  wyniesie 100 zł.

Składka członka klubu płacona jest przez 12 miesięcy w roku na numer konta:

PKO BP III/O KATOWICE  52 1020 2313 0000 3402 0125 8789 z opisem jak dotychczas: sekcja , imię i nazwisko zawodnika, inicjały trenera.

Za zrozumienie i systematyczne wpłaty serdecznie dziękujemy.

                                                                                             Zarząd Klubu