Informacja dla rodziców/opiekunów prawnych zawodników

SZANOWNI PAŃSTWO!

Zarząd Klubu MKS „ Pałac Młodzieży” Katowice, informuje rodziców i opiekunów prawnych zawodniczek i zawodników, że uchwałą Walnego Zebrania Delegatów z roku 2016 roku ustalono zmieniający się co roku poziom składek członkowskich.

Informujemy, że wysokość składki klubowej od dnia  01 stycznia do  dnia 30 czerwca 2023 wynosić  80 zł  a od dnia 01 lipca do 31 grudnia 100 zł /miesięcznie, wpłacana na konto Klubu przez 12 miesięcy/.

Składki powinny być przelane na konto Klubu:

MKS „Pałac Młodzieży” Katowice

40-066 Katowice ul. Mikołowska 26

PKO BP III O/ Katowice

52 1020 2313 0000 3402 0125 8789

Przelewając składkę rodzic / opiekun prawny winien w tytule przelewu podać :

Sekcję i inicjały trenera, imię i nazwisko dziecka/ podopiecznego oraz za jaki okres jest wpłata.

Wzór: pływanie GA, Anna Kowalska – wrzesień 2022.

Składki powinny być przelewane w systemie miesięcznym. Można dokonywać wpłaty zbiorczej, jednak wymaga to również opisania za jaki okres jest wpłata.

Wzór: pływanie GA, Anna Kowalska – wrzesień – grudzień 2022.

Klub nasz jest stowarzyszeniem zwykłym kultury fizycznej i jako taki nie prowadzi działalności zarobkowej.

Środki na działalność Klubu pochodzą ze składek członków, dotacji budżetowych UM lub innych , darowizn, zapisów i spadków od osób fizycznych lub prawnych – wyciąg ze statutu Klubu – rozdział IV par 31.

Składki członkowskie są niezbędne do realizacji zadań statutowych stowarzyszenia, w tym:

  1. Koszty związane z wyjazdami  na zawody: transport, zakwaterowanie, wyżywienie i opłaty startowe.
  2. Koszty związane z organizacją zawodów: puchary, medale, dyplomy, sędziowie i obsługa zawodów.
  3. Opłata biura finansowego prowadzącego obsługę księgową  klubu.
  4. Opłacanie składek członkowskich klubu dla różnych Związków.
  5. Licencje zawodnicze, trenerskie, sędziowskie.
  6. Ubezpieczenia.
  7. Zakup sprzętu: przyrządy, materace, dresy, stroje sportowe
  8. Koszty administracyjna i bankowe: tusze do drukarek, kserowanie dokumentów, usługi informatyczne, papier, segregatory, znaczki, koperty, prowizje bankowe, opłaty za przelewy itp.

Ostanie dwa lata są pod względem finansowym  niezwykle trudne dla działalności Klubu.

Mając na uwadze powyższe zwracamy się z prośbą do wszystkich członków Klubu o bieżące i systematyczne opłacanie składek, jak również uzupełnienie braków,

co z pewnością w znacznym stopniu poprawi naszą sytuację finansową.

Zarząd Klubu

Przypominamy, że opłacanie składek jest statutowym obowiązkiem wszystkich członków klubu.