Nagrody i wyróżnienia

W dniu 10 października 2022r w gliwickim kinie AMOK odbyła się uroczystość otwarcia sezonu sportowego 2022/2023 oraz podsumowanie współzawodnictwa sportowego Międzyszkolnych Klubów Sportowych organizowana przez Śląski Szkolny Związek Sportowy, którego członkiem jest nasz Klub. 

W edycji współzawodnictwa roku 2021 Międzyszkolny Klub Sportowy „Pałac Młodzieży” Katowice zajął trzecie miejsce zdobywając 134,62 pkty. 

ZDOBYTE PUNKTY 

WE WSPÓŁZAWODNICTWIE SPORTOWYM DZIECI I MŁODZIEŻY 

W ROKU 2021 

 w rozbiciu na dyscypliny  i kategorie wiekowe 

Dyscyplina 

Młodzie-żowiec 

trener  Junior  trener  Junior  

Młodszy 

trener  Mło -dzik  trener  RAZEM 
AKROBATYKA              4  Wioletta Biesiada  4 
JUDO Kobiet          18,28  Magdalena Korfanty  1  Magdalena  Korfanty  19,28 
JUDO Mężczyzn          3  Magdalena Korfanty  5  Magdalena  Korfanty  8 
SKOKI DO WODY      25  Mirosława Gruszka  12  Mirosława Gruszka      37 
SZERMIERKA  33,34  Jan Wenglarczyk  2  Natalia Markowska  16  Ryszard Czaja  15  Ryszard          Czaja, 

Marcin Wystel 

66,34 

 

Zgodnie z regulaminem nagród i wyróżnień Klub nasz mógł otrzymać wyróżnienie tylko dla jednego trenera, który uzyskał największą liczbę punktów we współzawodnictwie sportowym.  

Wyróżnienie takie otrzymała trenerka skoków do wody p. Mirosława Gruszka – zdobyła 37 pktów. 

Jednak gratulacje należą się wszystkim trenerom za ich pracę, zaangażowanie i pasję z jaką wykonują zawód nauczyciela i wychowawcy  szczególnie uzdolnionej młodzieży. 

 

                                                                                           Serdeczne gratulacje –  Prezes MKS PM 

                                                                                                           Grażyna ADAMEK