O nas

Od wielu lat Pracownia Medialna to miejsce , w którym spotykają się młodzi ludzie pełni pasji, niebanalni, krytyczni i otwarci na rzeczywistość.

W kołach dziennikarskich, filmowych i fotograficznych znajdują miejsce do rozwijania swoich pasji, zainteresowań i niezwykłych osobowości.

W Pracowni Medialnej nasze działania kierowane są na wychowanie młodego człowieka, myślącego, wrażliwego i kreatywnego, otwartego na zmieniający się świat.

W kołach zainteresowań znajdują swoje miejsce wszyscy, którzy pragną rozwijać swoje zainteresowania, nie tylko uzdolnieni, ale także Ci wszyscy , którzy znaleźli się na zakręcie i poszukują swojego miejsca czy własnej drogi rozwoju.

Różni – Równi” – czyli kino dla wszystkich, Studio Animacji, Interdyscyplinarne Warsztaty „Rękodzieło i animacja czyli tradycja i nowoczesność”, Warsztaty Filmowe, Akademia Filmowa.

Jesteśmy reżyserami i montażystami, możemy też być aktorami „Możemy być kim chcemy”.

Są to zajęcia, które pozwalają na bardziej świadome spojrzenie na siebie, na sposób wyrażania emocji czy gesty. Uczestnicy tych zajęć podejmują próby realizowania form dziennikarskich, mogą wyrażać swoje emocje w pracach plastycznych czy pokazać innym co widzą przez obiektyw aparatu fotograficznego czy kamery. Film poznają także poprzez inne sztuki – malarstwo, fotografię, muzykę, odkrywają egzotyczne kino i kulturę takich krajów jak Indie, Turcja, Egipt , Chiny czy Japonia.

Radio Internetowe „Luuuz”, Gazeta ReAkcja”, Internetowa Telewizja „Kreatywna”, Warsztaty Dziennikarskie, Nauka Płynności Mowy i Wystąpień Publicznych

Tych, którzy chcą poznawać tajniki sztuki dziennikarskiej , zobaczyć czym charakteryzuje się warsztat dziennikarza, jakie umiejętności trzeba posiadać, żeby przygotować dobry reportaż, napisać świetny felieton i poznać na czym polega siła czwartej władzy zapraszamy na zajęcia dziennikarskie. Dzięki tym zajęciom młodzi ludzie uzmysłowią sobie jak ważne są: rzetelność, obiektywizm i odpowiedzialność, które muszą towarzyszyć wykonywaniu pracy dziennikarza, a może w przyszłości okaże się, że młodzieńcze zainteresowanie stanie się pasjonującą przygodą życia.

Wędrowny artysta, ABC Kina, DKF „Kaczątko”, Rama

Każdy z nas ma w sobie coś z artysty (wyobraźnię, temperament, pasję). Każdy z nas w inny sposób patrzy na świat. Zajęcia interdyscyplinarne dla osób niepełnosprawnych prezentują artystyczne ścieżki, po których możemy się poruszać. W podróży tej odkrywamy sztuki wizualne (film, plastykę, teledysk) wpisane w kontekst współczesności i własnych doświadczeń. Będąc w tej drodze pamiętamy o tym, że najlepszą formą doświadczenia świata jest spotkanie i otwarcie się na drugiego człowieka.

Fotografia

Czym jest fotografia? Sztuką obrazu, który może zmienić świat? Rysowaniem rzeczywistości za pomocą światła? Sztuką patrzenia? Celem zajęć jest ukazanie różnorodności fotografii i pobudzenie naturalnej ciekawości młodych ludzi oraz uczenie czerpania radości z robienia zdjęć. Zajęcia mają charakter interdyscyplinarny – łącząc fotografię z innymi dziedzinami sztuki, rozwijają kreatywność i uczą sztuki widzenia świata i człowieka.