Nauczyciele pracowni

  • Elżbieta Omelan – FILM – Kierownik Pracowni
  • Edyta Kaszyca – Sztuka
  • Ewa Maj – Warsztaty Dziennikarskie, Radio Internetowe
  • Bożena Perska – Gazeta ReAkcja
  • Radosław Bryłka – Telewizja Pałacu Młodzieży
  • Juliusz Baranowski – Fotografia