24. Ogólnopolski Konkurs na gazetę szkolną NASZA GAZETA

 

REGULAMIN KONKURSU – rok szkolny 2017/18

  1. W konkursie mogą wziąć udział gazety redagowane w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych.
  2. Uczestnicy mają nadesłać jeden egzemplarz gazety wydawanej w przedszkolu lub w szkole w roku szkol. 2017-18.
  3. Gazety oceni profesjonalne jury, od decyzji którego nie przysługuje odwołanie.
  4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wykorzystania nadesłanych gazet do celów dydaktycznych.
  5. Nadesłanych gazet nie zwracamy.
  6. Wyniki konkursu będą ogłoszone na stronie   www.pm.katowice.pl

7. O terminie odebrania nagród powiadomimy wyłącznie laureatów drogą mailową (prosimy o podanie kontaktu na Karcie Zgłoszenia),

  1. Opłata konkursowa wynosi 10 zł/koszty organizacyjne i materiałów promocyjnych. Opłatę należy wpłacić na konto Stowarzyszenia Czasu Wolnego Dzieci i Młodzieży, ul. Mikołowska 26, 40-066 Katowice, z dopiskiem: NASZA GAZETA. Nr konta Stowarzyszenia:

08 1020 2313 0000 3402 0185 8653.

  1. Organizatorzy ani jury nie będą recenzować gazet, które nie zostały nagrodzone.
  2. Prace należy nadesłać do 31. 01. 2018 roku na adres:

Pałac Młodzieży,  ul. Mikołowska 26,  40-066 Katowice

z dopiskiem: NASZA GAZETA

 

Adres i kontakt do organizatora:

Pałac Młodzieży, Pracownia Medialna, ul. Mikołowska 26, 40-066 Katowice, tel.: 32 2516-431, wew. 1132,1133;  e-mail: dziennikarze.palac@gmail.com