Zajęcia regularne

HARMONOGRAM ZAJĘĆ 2019/20

 

Kierownik Pracowni – Dorota Kolany: dorota.kolany@pm.katowice.pl

Pozostali nauczyciele:

Elżbieta Bąkowska: elzbieta.bakowska@pm.katowice.pl

Justyna Bryś: justyna.brys@pm.katowice.pl

Krzysztof Kula: krzysztof.kula@pm.katowice.pl