Pracownicy

Dorota Kolany
Popularyzatorka matematyki wśród młodzieży. Od 1988 roku nauczyciel Pracowni Matematyki Pałacu Młodzieży w Katowicach. Organizatorka Ogólnopolskiego Sejmiku Matematyków. Współautorka i współorganizatorka konkursów „Nudna Matematyka”, „Bajkowe Zadania”, „Rozkosze Łamania Głowy” oraz „Przygoda z matematyką”.
Autorka zbioru zadań dla uczniów kl.IV-VI szk.podst. „Nienudna Matematyka”. W roku 2007 otrzymała nagrodę PTM im Samuela Dicksteina. W roku 2008 została umieszczona na liście polskich osobistości „Who is Who w Polsce”.
Obecnie kierownik Pracowni Matematyki i Informatyki.

e-mail: dorota.kolany@pm.katowice.pl

 

Justyna Bryś
Popularyzatorka i nauczycielka matematyki. Od września 2014r. nauczyciel matematyki w pracowni, współorganizator wszystkich konkursów i imprez oraganizowanych przez Pracownię Matematyki od roku szkolnego 2014/15.

e-mail: justyna.brys@pm.katowice.pl